ZAŠTO EKOLOGIJA GRADA? U zahtjevnim društvenim i prirodnjačkim okolnostima, u vremenu u kojem je postalo razvidno da ekologija nije 'sporedno', luksuzno pitanje, već sam uvjet opstanka ljudi na ovoj planeti - osnovana je udruga 'Ekologija grada'. Naš je cilj sprječavanje ili u težem slučaju bar smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Tražimo da se otpadom - najvažnijim faktorom ekologije u urbanom okruženju - gospodari na siguran način, bez uporabe postupaka rizičnih po ljudsko zdravlje, te uz korištenje vrijednih dijelova otpada na inventivan i općekoristan način.