AKTIVNOSTI 

Kako bi ostvarili naš cilj - a to je promocija urbane ekologije - okupit ćemo širok krug članova. Organizirat ćemo seminare, javna okupljanja a po potrebi i legalno dozvoljene demonstracije. Želimo da nam se u našem radu pridruže stručnjaci, kako bi mogli održati edukacije i seminare za članstvo, ali i djelovati u javnosti dostupnim medijima. Osmišljavat ćemo, izrađivati planove i provodi projekte od opće društvene koristi na području ekologije, sa fokusom na urbanu ekologiju. S vremenom ćemo izdavati glasilo i druge publikacije udruge, a od samog početka - web stranicu sa stalnim informiranjem o razvoju aktivnosti udruge. Uspostavit ćemo suradnju sa drugim sličnim udrugama, te prijateljski nastrojenim fizičkim i pravnim osobama.

PROJEKT EKOLOGIJA ZA IGRU

Motivacija
Djeca na području Gradskih četvrti Donji Grad i Medvešćak nemaju pravi javni prostor za igru. To je posljedica velikog broja škola i vrtića oštećenih u potresu.

Frustracija je povećana dvogodišnjim smanjenim ili prekinutim odlascima u škole zbog Covid-19, te održavanjem nastave kod kuće u često neadekvatnim uvjetima. Djecai njihovi roditelji prisiljeni su posjećivati parkove u Maksimiru, Bundeku i Jarunu.

Plan

Vjerujemo da je moguće urediti dječje parkove na području gradskih četvrti Medvešćak i Donji Grad i na taj način pobuditi pozitivnu energiju – vratiti poljuljanu vjeru u obnovu Grada

Društveno koristan rad i edukacija

Uređenje parkova postaviti na takav način da prostor za igru obuhvaća i elemente edukacije o ekologiji – kroz crteže, murale, strip, grafite i instalacije, kojima se najmlađi potiču na svjesnost o ekološkoj dimenziji života u gradu

Operativni plan

• Pitati aktiviste i mjesne odbore koji bi predložili dječje parkove za obnovu.
• Prikupljanje potrebne dokumentacije.
• Angažman arhitekata i krajobraznih arhitekata

Željeni rezultat

• Širenje optimizma u psihofizički potresenom centru Zagreba.
• Edukacija i promocija ekologije.
• Suradnja mjesnih odbora, donatora i ekoloških aktivista.
• Početak pokretanja akcije prije Adventa.