‘Pirati plastike’ povodom Dana Save: U slivu rijeke Save ima puno plastičnih vrećica, a mikroplastika je prisutna svuda :-(

Dan rijeke Save obilježili su na virtualnom okruglom stolu suradnici projekta Plastic Pirates, koji je na inicijativu Savske komisije za ovu prigodu uz Sloveniju proširen i na Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Znanstvenici i učenici predstavili su rezultate uzorkovanja na Savi i Bosni.
Projekt Plastic Pirates prošle je godine privukao 67 osnovnih škola i 32 srednje škole na istraživanje onečišćenja slovenskih rijeka. U projektu je sudjelovalo ukupno 1517 učenika i studenata te oko 200 mentora. Pod pokroviteljstvom trojca koji predsjeda Vijećem EU, suradnja znanstvenika i mladih odvijala se i u Njemačkoj i Portugalu, a povodom ovogodišnjeg Dana Save, na inicijativu Savske komisije proširena je na Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, gdje je na projektu sudjelovalo još 5 srednjih škola.
U ovogodišnjoj proljetnoj kampanji sudjelovalo je 86 učenika iz sliva rijeke Save, koji su na obalama evidentirali i uklonili 755 komada otpada. Uzimanje uzoraka sa riječnih obala provedeno je korištenjem dvije različite metodologije, čiji je cilj bio dobiti podatke o količini, vrsti i sastavu glavnog (makro) otpada. Očekivano, ovom kampanjom uzorkovanja otpada također je dominirala plastika, koja je činila 66% ukupnog otpada. U 51% slučajeva to su bili proizvodi za jednokratnu upotrebu. Najčešći otpad na obalama Save i Bosne bile su plastične vrećice, boce, čepovi za boce, ambalaža brze hrane, opušci od cigareta itd. Prilikom uzorkovanja plutajućeg otpada očekivalo se da će na površini vode prevladavati otpadci od plastičnih materijala, uglavnom zbog uzgona, mase, trajnosti, kompaktnosti i oblika. Vizualnim promatranjem plutajućeg otpada otkriveno je 45 komada otpada, od čega su prevladavale plastične vrećice (74%) i vlažne maramice (11%).
Mikroplastike (čestice veličine 1-5 mm) je bilo u Ljubljani, u Zagrebu je nije bilo, ali je bilo u Gradišci i Šapcu. U uzorcima rijeke Save uglavnom je bio prisutan polietilen u obliku filmova i fragmenata. Uzimajući u obzir tokove rijeke Save na vodomjernim postajama u blizini mjesta uzorkovanja, procijenjeno je da se godišnji unos mikroplastike preko Save povećava od Ljubljane do Beograda. Rijeka Bosna također je zagađena mikroplastikom. Učenice i učenici naglasili su: „Nije dovoljno imati čistu obalu, trebaju nam i čiste rijeke.“.
Dragan Zeljko, izvršni tajnik Savske komisije, naglasio je da sudjelovanje mladih u obilježavanju Dana Save traje od 2008. godine, kada je osnovan Parlament mladih sa sliva rijeke Save, kao jedinstvena platforma koja omogućava da se glasovi mladih ljudi čuju te potiče njihovu uključenost u proces upravljanja vodama.
Duška Kunštek, predsjedavajuća Savske komisije, naglasila je kako je uključivanje mladih iznimno važno za održivi razvoj i očuvanje bogate biološke raznolikosti i jedinstvene ljepote sliva rijeke Save.
Važnost projekta
Rijeke predstavljaju transportni put otpada do konačne stanice – mora i oceana. Količine otpada kvantificirane su u morima i oceanima već nekoliko godina, ali za rijeke su ta saznanja manja. Metodologije za praćenje sastava vrsta i količine otpada na rijekama još su u razvoju. Trenutačno ne postoji jedinstven znanstveni pristup kvantificiranju otpada u i uz rijeke u EU. Prilika za prvi korak učinjena je u sklopu projekta Plastic Pirates koji će ove jeseni ponovno angažirati slovenske škole i studente.

Leave a commentKONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr