Nezakonito postupanje s otpadom na Jakuševcu

Zbog indicije na nezakonito postupanje s otpadom od strane podružnica Zagrebačkog holdinga Čistoća i ZGOS, udruga Ekologija grada podnijela je prijavu nadležnoj inspekciji pri Državnom inspektoratu.

Iz fotografija koje dokumentiraju stanje uz odlagalište Jakuševac, razvidna je velika količina neobrađenog glomaznog otpada, otpadne plastične ambalaže i drugih vrsta otpada koje na odlagalištu zabranjeno odlagati.

Otpad je po svemu sudeći preuzet od građana i za njegovo odlaganje koriste se teretna vozila Čistoće, jedne od podružnica zagrebačkog holdinga. Odlagalištem Jakuševac inače upravlja podružnica ZG Holdinga ZGOS.

 

KONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr