‘Možemo’ ne poštuje Aarhušku konvenciju, na koju su se pozivali dok su bili aktivisti i oporba

Poznato je da je udruga ‘Ekologija grada’, u zajednici sa ostalim udrugama okupljenim u ‘Inicijativu za Jakuševec’, podnijela žalbu na dozvole koje je Grad sam sebi izdao za drobilice postavljene na proširenju odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec, takozvanoj SOC zoni inače predviđenoj za vozila. Naime, prema Aarhuškoj konvenciji iz 1998. godine, a koju je Hrvatska ratificirala 2007., ekološke udruge, NGO i zainteresirana javnost imaju pravo informirati se i sudjelovati u procesima od javnog interesa. Međutim, u svom odgovoru na našu tužbu, Grad Zagreb po svom odvjetničkom uredu kompletno odbacuje pravo udruga da sudjeluju o ovom problemu koja opterećuje veliki broj stanovnika Novog Zagreba. Tako imamo situaciju da aktualna gradska vlast – stranka ‘Možemo’, koja se i sama pozivala na Aarhušku konvenciju dok su bili u oporbi (kroz svoje sastavnice, ‘Za grad’, ‘Zelena akcija’ i ‘Zagreb je naš’) sada ne priznaje tu istu konvenciju drugima i odbija legitimitet zainteresirane javnosti, ekoloških udruga i nevladinih organizacija da komentiramo i žalimo se na te dozvole.
Pogledajmo što kaže Aarhuška konvencija:
„ 1)Pristup informacijama o okolišu – pravo svakoga na informaciju o okolišu koja imaju tijela vlasti. To se odnosi i na informacije o izvješćima o stanju okoliša, o mjerama i politikama koje se poduzimaju vezane za okoliš u svrhu poboljšanja sigurnosti i zdravlja građana. Tijela vlasti moraju biti aktivna u prikupljaju informacija o okolišu, razvoju informacijskih sustava i u razdiobi informacija o okolišu, kao i u odgoju i obrazovanju o okolišu.
2) Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša – tijela vlasti trebaju stvoriti uvjete kako bi se omogućilo zainteresiranoj javnosti i nevladinim organizacijama da komentiraju prijedloge mjera, propisa, politika, planova, programa i projekata, a utječu na okoliš. Komentari se moraju uzeti u obzir te se informacija o razlozima za konačnu odluku treba obaviti. Popisano je 18 djelatnosti u kojima javnost treba sudjelovati (energetika, proizvodnja i prerada metala, industrija minerala, kemijska industrija, gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, industrijska postrojenja, izgradnja pruga cesta i luka, brane, transport plina, nafte ili kemikalija, postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja, klaonice i dr.).
3)Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša – pravo na pravosudni postupak i osporavanja odluke javne vlasti radi dokazivanja povrede prava vezanih za propise iz okoliša i drugih propisa.“

Po našem mišljenju, situacija sa drobilicama i proširenjem odlagališta Prudinec-Jakuševec koje je izvedeno zbog njihovog smještaja u izravnom je javnom interesu, jer fotografije, video snimke i očitanja mjernih uređaja pokazuju da protupropisno drobljenje otpada ugrožava građane kako prašinom tako i bukom, u što se svaka osoba dobre volje može osobno uvjeriti jednostavnim dolaskom na Odlagalište u vrijeme rada drobilica. Zato javno pozivamo grad Zagreb da ispoštuje Aarhušku konvenciju čij je potpisnik Republika Hrvatska.

Leave a commentKONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr