Mnogi proizvodi na hrvatskim policama nisu ekološki ispravni

Europska komisija objavila je najnovije izvješće o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji. Ukupno 38 tijela iz 19 različitih članica EU/EEA, među kojima je i Hrvatska, udružile su svoje napore u nadzoru tržišta kako bi ojačale sigurnost proizvoda stavljenih i dostupnih na europskom tržištu te europskim potrošačima.
Za potrebe izvješća CASP 2021 uzorkovano je 627 proizvoda iz šest različitih kategorija i testirano u akreditiranim laboratorijima koji se nalaze u EU. Testirane su dječje igračke iz ne-EU web trgovina, električne igračke, ležaljke i njihaljke za bebe, e-cigarete i tekućine, osobna zaštitna oprema te krivotvorene kacige.

Nakon analize zajednički su procijenjeni rizici otkriveni testovima te su donesene i odluke koje korektivne mjere treba poduzeti na nesukladnim proizvodima za koje se utvrdilo da predstavljaju rizike za potrošače. Ukupno 233 od 627 testiranih proizvoda nije zadovoljilo barem jedan od potrebnih standarda. Od toga je 89 proizvoda ocijenjeno kao ozbiljno rizično, 31 s visokim rizikom, 25 srednje rizično i 123 s niskim rizikom za potrošače.

Podneseno je 99 obavijesti o problematičnim proizvodima na Safety Gateu za povlačenje s EU tržišta.

Informacije o provedenim testiranjima po kategorijama CASP programa 2021.:

(1) dječje igračke iz ne-EU web trgovina

Testiranje je bilo usredotočeno na plastične igračke i igračke s plastičnim dijelovima za djecu stariju i mlađu od 36 mjeseci. Uzorkovane igračke dostupne su isključivo od web prodavača izvan EU.

Samo 15 od 92 igračke (16%) koje su testirali laboratoriji zadovoljilo je potrebne standarde uključene u plan ispitivanja. Preostalih 77 uzoraka (84%) nije zadovoljilo barem jedan od standarda. Mehanička ispitivanja pokazala su da veći broj uzoraka ne zadovoljava standarde, odnosno 84%, kemijska ispitivanja 21%.

Glavni identificirani kemijski problem odnosio se na ftalate. Ukupno 20% uzoraka (18) nije udovoljavalo zahtjevima o ftalatima.

Svi uzorci (osim jednog) nisu ispunjavali uvjete na upozorenja, oznake i upute u provjerama koje provode nacionalna tijela. Ukupno 61% uzoraka nije imalo oznaku CE ili je oznaka CE bila neispravna.

(2) električne igračke

Ukupno 97 od 130 (75%) uzoraka testiranih od strane laboratorija zadovoljio je standarde definirane konačnim planom ispitivanja. Preostala 33 uzorka (25%) nije ispunilo barem jedan od standarda.

Od uzoraka testiranih prema RoHS2, 43% nije zadovoljilo relevantne zahtjeve. Prekomjerna prisutnost opasnih tvari olova i kadmija predstavlja opasnost za okoliš kada se električna igračka reciklira.

Što se tiče ispitivanja električne i mehaničke sigurnosti, broj kvarova bio je ograničen, iako su identificirane neke opasnosti u vezi s lakim pristupom baterijama, u slučaju plosnatih baterija, svijetlećim diodama (LED) i kod igračka koje dijete može koristiti dok su uključene u struju.

U kategoriji igračaka na daljinsko upravljanje nalazi se najveći broj uzoraka koji ne zadovoljavaju barem jedan od relevantnih standarda (36%), a slijede električne igračke s plosnatim i drugim baterijama (33%).

Ukupno, 52% uzoraka nije zadovoljilo barem jedan od standarda za upozorenja, oznake i upute tijekom provjera koje su obavila nacionalna tijela.

(3) ležaljke i njihaljke za bebe

Ukupno 54 od 105 (51%) uzoraka testiranih od strane laboratorija zadovoljio je standarde. Preostalih 51 uzorak (49%) nije zadovoljilo barem jedan od standarda.
Mehanički testovi otkrili su puno veći broj kvarova (48%) nego kemijski testovi (2%). Kategorija njihaljki za bebe imala je puno višu stopu ne zadovoljavanja standarda (68%) od ležaljki (38%).

Što se tiče ležaljki, najveća stopa neuspjeha (16%) odnosio se na klauzulu 5.10 o kutu i visini sjedala, gdje neispravnost predstavlja rizik za oštećenja kralježnice, nakon čega slijedi klauzula 5.16 za klizanje (10%), što predstavlja opasnost od pada ležaljke i ozljede djeteta.

Što se tiče dječjih njihaljki, najveća stopa neuspjeha (49%) u vezi je s klauzulom 8.4 o opasnostima zbog pada djeteta, slijedi klauzula 8.4.1 o kutovima (46%) i 8.4.2 o sustavima za držanje (8%). Postoji zabrinutost da bi dijete moglo skliznuti s njihaljke za bebe i zadobiti ozljedu (modrice i/ili prijelome). Dvije njihaljke nisu zadovoljile zahtjeve kemijskih ispitivanja.
Ukupno 49% uzoraka nije udovoljilo standarde upozorenja, oznaka i uputa.

(4) e-cigarete i tekućine

Ukupno 137 od 169 uzoraka (81%) testiranih od strane laboratorija zadovoljio je sve standarde. Preostala 32 uzorka (19%) nisu zadovoljila barem jedan od standarda. Znatno veći broj uzoraka uređaja za e-cigarete nije udovoljavao relevantnim zahtjevima (60%) u odnosu na e-tekućine (8%).

Glavni problemi kod uređaja za e-cigarete bili su povezani sa sustavom pakiranja koji se može ponovno zatvoriti i koji je siguran za djecu, njihovom otpornošću na lomljenje i zaštitu od istjecanja iz spremnika tekućine. Nekoliko proizvoda nije zadovoljilo višestruke zahtjeve u pogledu zadržavanja e-tekućine.

Za e-tekućine, od 132 ispitana uzorka, većina uzoraka koji nisu zadovoljavali standarde (7 od 10) imali su problem povezan s prisutnošću diacetila, aditiva u hrani. Dva uzorka e-tekućine koja nisu udovoljavala standardima imala su probleme vezane uz prisutnost aldehida, koji se obično smatraju toksičnima i potencijalno bi mogli naštetiti korisnicima.

Više od polovice procijenjenih proizvoda (54%) imalo je netočna ili nedostatna upozorenja, oznake i upute.

(5) osobna zaštitna oprema

Ukupno 91 od 131 uzorka (69%) koje je laboratorij ispitao zadovoljio je sve standarde iz konačnog plana ispitivanja. Preostalih 40 uzoraka (31%) nije zadovoljilo barem jedan od standarda.

Kategorija proizvoda s najviše uzoraka koji nisu zadovoljili najmanje jedan standard bila je zaštitna odjeća visoke vidljivosti (61%), dodaci za vidljivost (32%) i kacige za bicikliste, korisnike skejtborda ili rola (23%).

Oba od dva uzorka dječjih kaciga za rekreacijske aktivnosti u okruženjima koja imaju dokazane rizike od ozljeda glave u kombinaciji s rizikom od davljenja zadovoljila su sve relevantne norme. Svih 14 testiranih dodataka za vidljivost s LED svjetlima zadovoljili su relevantne zahtjeve. Ukupno 85% uzoraka nije zadovoljilo standarde za upozorenja, oznake i upute.

(6) krivotvorene kacige

Krivotvorene kacige za bicikliste/korisnike skejtborda ili koturaljki testirane su prema EN1078:2012+A1:2021 (kapacitet apsorbiranja udaraca, čvrstoća, učinkovitost, bočni/rotacijski testovi).

Testiranje uzorkovanih krivotvorina provedeno je prema istim kriterijima, u istom laboratoriju koji je odabran za testiranje prikupljenih kaciga na PSA 5. Bez obzira na malu veličinu uzorka, rezultati ispitivanja pokazuju 100% stopu neuspjeha. Svaka krivotvorena kaciga nije ispunila značajne sigurnosne odredbe u EN1078:2012+A1:2021 – često protiv više od jedne klauzule o sigurnosnim performansama. Tehnički stručnjak i nacionalno tijelo zaključili su kako krivotvorene kacige predstavljaju stvarni rizik za sigurnost potrošača u visokorizičnim prometnim situacijama.

U sklopu izvješća izdane su i preporuke za europske potrošače:

– Pratite web stranicu Safety Gate koja sadrži relevantne informacije o opozvanim i zabranjenim proizvodima – https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts

– Obratite pozornost na upozorenja i oznake koje prate proizvode. Pažljivo pročitajte upute kako biste bili sigurni u ispravno korištenje proizvoda.

– Kupujte od pouzdanih trgovaca koji vam mogu pomoći oko kupljenih proizvoda. Potrošači bi trebali biti osobito oprezni kada kupuju na internetskim trgovinama ako prodavači nemaju sjedište u EU.

Izvješće o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji – CASP 2021 možete preuzeti ovdje: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2021

Leave a commentKONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr