Kazna Hrvatskoj zbog nedovoljne uporabe obnovljivih izvora energije

Europska komisija uputila je Sudu Europske unije predmete protiv Hrvatske, Mađarske i Portugala sa zahtjevom za izricanje financijskih sankcija u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a zbog neprenošenja Direktive EU-a o energiji iz obnovljivih izvora (Direktiva (EU) 2018/2001) u nacionalno zakonodavstvo. Komisija tako poduzima pravne korake kako bi osigurala razvoj energije iz obnovljivih izvora u cijelom EU-u i smanjivanje emisija stakleničkih plinova, energetske ovisnosti i visokih cijena.

Države članice bile su obvezne prenijeti tu direktivu do 30. lipnja 2021. Komisija državama članicama pruža stalnu potporu u prenošenju pravila, no Hrvatska, Mađarska i Portugal dosad nisu propisno izvijestili o konkretnom prenošenju svih odredbi Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo. Komisija je u srpnju 2021. poslala službene opomene svim državama članicama. Komisija je u svibnju 2022., nakon procjene mjera za prenošenje o kojima su obavijestile te tri države članice, izdala obrazložena mišljenja u kojima ih poziva da ispune obvezu da na dovoljno jasan i precizan način navedu sve nacionalne mjere na temelju kojih smatraju da je Direktiva prenesena. Hrvatska, Mađarska i Portugal jedine su preostale države članice koje nisu dostavile korelacijsku tablicu ili dokument s objašnjenjima u kojem se navodi kako je prenesena svaka odredba Direktive. Komisija stoga Sudu Europske unije upućuje predmet protiv tih država članica.

Energija iz obnovljivih izvora najvažniji je element europskog zelenog plana i središnja okosnica plana REPowerEU. Kad je riječ o provedbi revidirane Direktive o energiji iz obnovljivih izvora, Komisija je dosad pokrenula postupke zbog povrede protiv svih 27 država članica zbog neobavješćivanja o mjerama za potpuno prenošenje Direktive do 30. lipnja 2021.

Kontekst

Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora, donesenom 2018., pruža se pravni okvir za razvoj energije iz obnovljivih izvora u području električne energije, grijanja i hlađenja te prometa u EU-u tijekom ovog desetljeća. U njoj je postavljen obvezujući cilj EU-a da se do 2030. najmanje 32 % energije dobiva iz obnovljivih izvora i navedene su mjere za osiguravanje isplativosti potpore za energiju iz obnovljivih izvora te pojednostavnjivanje administrativnih postupaka za projekte u području obnovljivih izvora energije. Olakšava se i sudjelovanje građana u energetskoj tranziciji jer se omogućuje vlastita potrošnja i uspostava zajednica energije iz obnovljivih izvora. Ujedno se utvrđuju posebni ciljevi za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u sektorima grijanja, hlađenja i prometa do 2030., u kojima razvoj obnovljivih izvora energije napreduje sporije nego u sektoru električne energije. Nadalje, njome su postroženi kriteriji za osiguravanje održivosti bioenergije.

U skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), ako predmetna država članica ne postupi u skladu s obrazloženim mišljenjem u roku koji odredi Komisija, ona može uputiti predmet Sudu Europske unije. Osim toga, u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a Komisija može zatražiti od Suda Europske unije da državama članicama koje nisu ispunile svoju obvezu priopćavanja mjera za prenošenje zakonodavne direktive izrekne financijske sankcije.

Leave a commentKONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr