Inicijativa za Jakuševec: Što se zapravo događa na deponiju Jakuševec-Prudinec?

Biootpad sakupljen iz smeđih spremnika sa područja grada Zagreba se dovozi u poslijepodnevnim satima na Deponij Jakuševec gdje bi se trebao skladištiti. Međutim, tom istom otpadu se nelegalno mijenja ključni broj otpada, te se biootpad evidentira kao miješani kućni otpad, a potom ga vozila Čistoće voze na brdo deponija na odlaganje.

Radom s otpadom na takav način postupa se protivno zakonskim odredbama kojim se uređuje gospodarenje otpadom, a koji zabranjuje deponiranje biootpada, već se takav otpad po zakonu mora dalje obrađivati procesom kompostiranja.

Razlog zbog kojeg ČISTOĆA postupa na takav način je činjenica da su gradska kompostišta (Markuševec, Jankomir, Jakuševec-Prudinec) pretrpana preko svih kapaciteta te ovakvim postupanjem ne mora predavati sakupljeni biootpad privatnim oporabiteljima prema važećim ugovorima, tj. ovakvim postupanje ČISTOĆA ne plaća daljnju oporabu otpada na štetu kvalitete života i zdravlja građana jer je, naročito dolaskom ljetnih vrućina, smrad koji se širi s Deponija zbog odlaganja biootpada nesnosan te se širi na cijelu gradsku četvrt Novi Zagreb- Istok ali i na područje gradske četvrti Peščenica-Žitnjak otkud svakodnevno stižu pritužbe građana na nesnosan smrad.

Ovo pressicom tražimo reakciju prvenstveno Državnog inspektorata, ali i svi nadležnih institucija, kao i predsjednika RH i premijera vlade RH jer je apsolutno nedopustivo da gradska komunalna poduzeća koja građani plaćaju da gospodare gradskim otpadom – ovakvim, kaotičnim i nelegalnim poslovanjem narušavaju kvalitetu života i zdravlje građana.

Također, tražimo i trenutačni raskid Ugovora o radu s voditeljem podružnice Čistoća – a to je Davor Vič, zbog nesavjesnog i protuzakonitog poslovanja, ali i činjenice da je u gradu Zagrebu od njegovog dolaska na čelo Gradske čistoće došlo do evidentnog raspada sistema u gradskom sustavu gospodarenja otpadom te se grad Zagreb doslovno guši u vlastitom smeću na način koji do sad u njegovoj dugoj povijesti nije viđen.

Leave a commentKONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr