Hrvati i Slovenci održali zajedničku stožernu vježbu pod nazivom „Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokalitetu Zidani most“

Predstavnici stožera hrvatske i slovenske civilne zaštite u suradnji s regionalnim informativnim centrima i predstavnicima ključnih organizacija okupljenih na projektu Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save (Water Contingency Management in the Sava River Basin / WACOM) – jučer su u Brežicama u Sloveniji izveli stožernu vježbu pod nazivom „Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokalitetu Zidani most“. U vježbi su sudjelovali Operativni centri Civilne zaštite Hrvatske i Slovenije (OCCZ) te predstavnici Savske komisije – ISRBC (International Sava River Basin Commission), Hrvatskih voda i  ŽC 112 Zagreb.

 

„Kompleksna simulacija stožerne vježbe koju smo izveli u okviru projekta WACOM uspješno je simulirala suradnju stožera na svim razinama – državnoj, regionalnoj i lokalnoj – u dvije susjedne države, Sloveniji i Hrvatskoj. U vježbi u kojoj su surađivali i stožeri pojedinih ključnih organizacija: DRSV, HESS, VGP – DRAVA PTUJ, HRVATSKE VODE, JANAF, provjerili smo usklađenu uporabu propisanih postupaka i alata, te prepoznali i određene proceduralne elemente koje u budućnosti trebamo poboljšati. Tijekom vježbe, saznali smo i za nesretni događaj u tvornici „Melamin“ u Kočevju, što je još više osvijestilo važnost našeg rada i nastojanja da u svakom trenutku budemo dobro pripremljeni u slučaju nesreće, jer samo tako možemo poboljšati učinkovitost i uspješni odgovor na nesreće u kompleksnom prekograničnom okruženju“, izjavio je Primož Banovac, voditelj WACOM projekta.

 

Tijekom simulacije stožerne vježbe ispitana je reakcija na zamišljenu nesreću pri iskakanju teretnog vlaka koji prevozi veće količine naftnih derivata, pri čemu se veliki dio opasnih tvari izlije u rijeku Savu. Vježba je simulirala proces donošenja odluka u zamišljenoj kriznoj situaciji pri čemu bi došlo do onečišćenja rijeke Save s prekograničnim učinkom u Sloveniji i Hrvatskoj. Deset stožera iz Slovenije i Hrvatske testiralo je postupke usklađenog odaziva na katastrofu, a zamišljeni scenarij definirao je komunikaciju između stožera, te odazive operativnih postrojbi koje djeluju prema predviđenim planovima odaziva. Uz alate razvijene u sklopu projekta WACOM, tijekom stožerne vježbe korišten je i sustav Danube AEWS (Accident Emergency Warning System) za žurno uzbunjivanje u slučaju prekograničnog onečišćenja voda, a koji koriste zemlje Dunavskog sliva. To je omogućilo da predstavnici civilne zaštite na različitim razinama, predstavnici regionalnih informativnih centara i svih ostalih ključnih organizacija testiraju alate i postupke za poboljšanje pripravnosti, međusobne komunikacije, pristupa podacima i upravljanja odaziva na nesreće, a koji su povezani s izlijevanjima ili poplavama u cjelokupnom toku rijeke Save. Rijeka Sava iznimno je problematična i stavlja pred odgovorne institucije mnoge izazove koje aktivnosti WACOM projekta uspješno definiraju i pomažu razvijanje protokola za postupanje u kriznim situacijama, te u konačnici na taj način čine i živote stanovnika zemalja u slivu rijeke Save sigurnijima.

„Republika Hrvatska i njezine institucije aktivno sudjeluju u svim aktivnostima WACOM projekta i koordinirano surađuju s ostalim zemljama iz sliva rijeke Save. Projekt WACOM osmišljen je kako bi omogućio učinkovitu primjenu bilateralnih i multilateralnih protokola na operativni sustav te uspješnu provedbu dinamičke i pravovremene razmjene informacija u kriznoj situaciji. Sve aktivnosti protokola razvijene su zahvaljujući transnacionalnoj i među-institucionalnoj suradnji upravo na WACOM projektu. Glavni cilj stožerne vježbe pod nazivom „Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokalitetu Zidani most« bio je poboljšanje sustava za Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save (WACOM)“, izjavili su predstavnici Operativnog centra Civilne zaštite Republike Hrvatske (OCCZ).

 

Stožeru civilne zaštite Zagrebačke županije, kao dijelu sustava koji se bazira na operativnom djelovanju snaga na terenu, svaka pravovremena informacija od iznimne je važnosti, a  kako bi sve snage i sudionici mogli što brže reagirati. Ova stožerna vježba bila je vrlo korisna jer smo vidjeli kako funkcionira aplikacija i kako je organiziran rad nadležnih struktura u Republici Sloveniji. Zahvalni smo što smo uključeni u projekt WACOM i simulaciju stožerne vježbe i nadamo se dobroj suradnji i u budućnosti“, rekla je Renata Kober iz Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije.

 

„Ovakve su stožerne vježbe uvijek dobrodošle i korisne – kako zbog razmjene informacija i kontakata tako i zbog uvida u djelovanje drugih organizacija i njihovih stožera. Iznimno je  važno unaprijed razmišljati o tome kako bismo djelovali u određenoj kriznoj situaciji kada je potrebna hitna intervencija. Alat koji je predstavljen na stožernoj vježbi vrlo je koristan i važno je da bude na primjeren način uključen u već postojeće sustave upravljanja nesrećama, budući da je standardizacija na ovom području od velike važnosti“, rekla je Zdenka Močnik, načelnica ispostave URSZR Brežice (Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama) i  načelnica Središnjeg zapovjedništva za Posavje.

 

Simulacija stožerne vježbe u Brežicama prva je u nizu od pet stožernih vježbi koje će se održati i u drugim zemljama u slivu rijeke Save. Vježbe će simulirati i analizirati situacije izlijevanja opasnih tvari ili velikih poplava na drugim lokalitetima koje imaju prekogranični utjecaj te zahtijevaju međunarodnu suradnju u odazivu na nesreću.

Leave a commentKONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr