vespa2

‘Green future’ konferencija o održivom razvoju u Zagrebu

U četvrtak se održava ‘Green future’ konferencija o održivom razvoju:

https://huki.hr/projekt/designing-a-green-future/

Designing a Green Future jednodnevna je konferencija usmjerena edukaciji, podizanju svijesti i odgovornog ponašanja u području održivog razvoja.
Cilj konferencije je podići svijest javnosti o važnosti područja održivosti te potaknuti pojedince na djelovanje kroz predavanja, panel rasprave i Q&A razgovore o aktualnim temama vezanih uz područja zelene tehnologije, zelene politike, kružne ekonomije, održive urbane mobilnosti i brojnih drugih

HRT_UEG_Spalionica

UEG na jutarnjem programu HRT-a o spalionici otpada u Zagrebu

Presjednik udruge ‘Ekologija grada’ Josip Pavlović gostovao je u jutarnjem programu HRT, na temu spalionice. Sa jedne strane, jasno je da KBC Rebro treba dugoročno rješenje za otpad. Sa druge strane, ne smijemo se dovesti u poziciju da se u gradu Zagrebu grade spalionice kao djelomična rješenja za potrebe pojedinih institucija. Te dvije strane, stručnu i građansku, treba pomiriti. Bez termičke obrade i iskorištavanje energije iz otpada u gradu Zagrebu nikad neće biti uspostavljen funkcionalan sustav gospodarenja otpadom i jedina razumna i odgovorna odluka u ovom trenutku bi bila energana-spalionica većeg kapaciteta koja bi riješila problem otpada grada Zagreba i postavila temelj za izgradnju sustava kružnog gospodarenja otpadom- koji bi za razliku od ovog kojem sada svjedočimo osigurao da se ne ugušimo u vlastitom smeću.

Vrecice

Bili smo u pravu – još jednom. Vrećice nisu u skladu sa zakonom…

Holding je u studenom potvrdio da računi Čistoce nisu u skladu sa zakonom, a državni inspektorat – upravo – da vrećice kao proizvod nisu u skladu sa zakonom…

Još se samo čeka Visoki upravni sud da donese odluku o nezakonitosti cijele odluke prikupljanja otpada od 1.listopada koja je dovela do najveće krize s otpadom u novijoj gradskoj povijesti i čije će negativne posljedice, kojima svakodnevno svjedočimo, građani još dugo vremena plaćati kvalitetom života ali i skupljim komunalnim uslugama u budućnosti

Naime, bloger ‘zagreb24.info’ je objavio:


Državni inspektorat (konačno) potvrdio: plave vrećice su nezakonite !!!
Saša Sij 03, 2023
Konačno malo zakonitosti u voljenom nam Zagrebu! Naglašavam i podcrtavam riječ “malo”! Naime, DIRH je napravio jedino što je mogao, točnije, utvrdio je nezakonitosti na koje sam ukazao, ali problem i dalje nije riješen!

Još 20.09.2022. podnio sam Državnom inspektoratu prijavu o nezakonitim deklaracijama plavih vrećica i do dana današnjeg nisam dobio niti urudžbeni broj, niti bilo kakvu informaciju o mojoj prijavi, a vrećice su se potpuno nezakonito čitavo ovo vrijeme prodavale bez smetnji!

E da, toliko o državnim institucijama “kad rade svoj posao”…barem ova institucija!

povezani članak: Plave vrećice smo prijavili tržišnoj inspekciji zbog kršenja Zakona o zaštiti potrošača

No, danas sam u poštanskom sandučiću našao poveću kuvertu koju mi je DIRH poslao običnom pošiljkom (dakle, ne preporučenom – a što da se pošiljka izgubila?!) u kojoj je kratko i jezgrovito navedeno kako je moja prijava osnovana i kako sam ja bio u pravu u pogledu nezakonite deklaracije na plavim vrećicama.

dokument: rješenje/dopis DIRH-a

Ali nisam ja pisao samo Inspektoratu, pisao sam ja i gradonačelniku Tomaševiću i to u punom opsegu. On je mogao elegantno uvidjeti pogrešku i ispraviti ju (što mi je i bio cilj angažmana, ma što on osobno mislio o mojim motivima), ali čovjek je moj mail temeljito izignorirao…kako on to i inače običava kad mu ja pišem.

dokument: pismo gradonačelniku Tomaševiću

Pred kraj godine nisam više mogao prihvaćati neprimjereno neodgovaranje DIRH-a (za Boga miloga, niti urudžbeni broj nisam dobio pa se pitam s pravom kako bih uopće podnosio dopune na predstavljeni ukaz?!) te sam poslao otvoreno pismo glavnom državnom ispektoru Mikuliću u kojem sam ga prozvao zbog navedenog, ali i zbog ignoriranja nezakonitih reciklažnih dvorišta.

povezani članak: Otvoreno pismo glavnom državnom inspektoru Mikuliću

Sada je kao sve OK jer je DIRH ustanovio kako je “trgovac otklonio utvrđene nepravilnosti”, ALI TO JE LAŽ I NEZAKONITOST SE I DALJE NASTAVLJA, A DIRH JE I DALJE POKROVITELJ !!!

Plave vrećice nemaju zakonitu deklaraciju

Svi znamo da su plave vrećice bile u prodaji ranije od listopada prošle godine (kada je njihova obavezna uporaba i službeno stupila na snagu), a ja sam ih kupio prvog mogućeg dana i utvrdio da je deklaracija na njima nepropisna.

Naime, Zakon o žaštiti potrošača (NN 19/22, na snazi od 28.5.2022.) u svom članku 6. propisuje:

Proizvodi koji se na području Republike Hrvatske nude potrošačima moraju na ambalaži, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati:
1. osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio odluku o kupnji, kao što su naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda
2. naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika, a mogu uključivati znakove i piktograme lako razumljive potrošaču.

Navedeno nije poštivano iz više aspekata, a za detalje predlažem da temeljito pročitate samu prijavu:

dokument: prijava DIRH-u

Nedopustivo djelovanje DIRH-a

Državni inspektorat očito je svojim rješenjem želio poduprijeti neosporivost moje prijave, ali i dalje podržati plave vrećice.

Ako pažljivo pročitate pismo utvrdit ćete cijeli niz nepravilnosti koje ću Vam sada iscrpno pojasniti.

1. DIRH u svom obraćanju spominje podružnicu Čistoće, iako je podružnica potpuno nebitna jer ona kao pravna osoba niti ne postoji, dakle, radi se organizacijskoj jedinici u sklopu tvrtke Zagrebački holding d.o.o. koji je na čelu s Ivanom Novakovićem jedini odgovoran budući da je ZGH nezakonit proizvod stavio na tržište.

2. DIRH ne navodi koje su to zakonom propisane radnje poduzete, što bi bilo potrebno meni precizno navesti da ja kao podnositelj znam sa sigurnošću je li se zakon poštovao u cijelosti.

3. DIRH utvrđuje kako je trgovac otklonio utvrđene nepravilnosti što je laž jer ja sam odmah nakon primitka njihovog pisma pohitao u više dućana i utvrdio da su nezakoniti proizvodi još uvijek u slobodnoj prodaji.

Nova pitanja za glavnog državnog inspektora Mikulića

Najprije me zanima zbog čega nezakoniti proizvodi sukladno zakonu nisu trenutno povučeni iz prodaje do otklanjanja svih nezakonitosti? ZGH i dalje prodaje nezakonite proizvode, a građani ih i dalje kupuju. Zašto se pogoduje ZGH-u i potiče se propustima daljnje nezakonje?

Na koji način je DIRH utvrdio da su nepravilnosti otklonjene? Je li im Ivan Novaković to rekao uz “časnu riječ”? Jesu li inspektori obišli sve trgovce (kao što sam to učinio ja) i utvrdili da na policama više nema nezakonitih proizvoda (op.a. a na policama su samo nezakoniti proizvodi)? Jesu li inspektori uopće proveli sve zakonom određene radnje ili su počinili disciplinske prekršaje pa nisu?

Na koji način da se građani zaštite od nezakonja kad DIRH ovako “traljavo” radi svoj posao?

Inače mi je zanimljivo kako me se postupanjem DIRH-a želi “lagano otresti”, no jasno je kao dan da to neće biti jednostavno budući sam si dao truda i temeljito izučio teme o kojima im pišem.

Jedino što se eventualno može dogoditi jest dokazivanje nečasnih i nezakonitih radnji DIRH-a koji u tom slučaju preuzima punu odgovornost za sve svoje propuste i izravno sudjeluje u proizvodnji društvene štete što može imati i kazneno-pravne implikacije.

Istaknuo bih da u svakoj pravnoj osobi voditelj (op.a. odgovorna osoba u pravnoj osobi) neizbježno (i po zakonu) preuzima konačnu odgovornost, a u našem slučaju je to glavni državni inspektor Mikulić od kojeg ću osobno tražiti odgovore na pitanja iz ovog članka.

To be continued…stay tuned!

Link: https://www.zagreb24.info/rubrike/cistoca-i-okolis/tomaseviceva-kontejnerska-renesansa/116-drzavni-inspektorat-konacno-potvrdio-plave-vrecice-su-nezakonite

Jakusevec_prasina

‘Možemo’ ne poštuje Aarhušku konvenciju, na koju su se pozivali dok su bili aktivisti i oporba

Poznato je da je udruga ‘Ekologija grada’, u zajednici sa ostalim udrugama okupljenim u ‘Inicijativu za Jakuševec’, podnijela žalbu na dozvole koje je Grad sam sebi izdao za drobilice postavljene na proširenju odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec, takozvanoj SOC zoni inače predviđenoj za vozila. Naime, prema Aarhuškoj konvenciji iz 1998. godine, a koju je Hrvatska ratificirala 2007., ekološke udruge, NGO i zainteresirana javnost imaju pravo informirati se i sudjelovati u procesima od javnog interesa. Međutim, u svom odgovoru na našu tužbu, Grad Zagreb po svom odvjetničkom uredu kompletno odbacuje pravo udruga da sudjeluju o ovom problemu koja opterećuje veliki broj stanovnika Novog Zagreba. Tako imamo situaciju da aktualna gradska vlast – stranka ‘Možemo’, koja se i sama pozivala na Aarhušku konvenciju dok su bili u oporbi (kroz svoje sastavnice, ‘Za grad’, ‘Zelena akcija’ i ‘Zagreb je naš’) sada ne priznaje tu istu konvenciju drugima i odbija legitimitet zainteresirane javnosti, ekoloških udruga i nevladinih organizacija da komentiramo i žalimo se na te dozvole.
Pogledajmo što kaže Aarhuška konvencija:
„ 1)Pristup informacijama o okolišu – pravo svakoga na informaciju o okolišu koja imaju tijela vlasti. To se odnosi i na informacije o izvješćima o stanju okoliša, o mjerama i politikama koje se poduzimaju vezane za okoliš u svrhu poboljšanja sigurnosti i zdravlja građana. Tijela vlasti moraju biti aktivna u prikupljaju informacija o okolišu, razvoju informacijskih sustava i u razdiobi informacija o okolišu, kao i u odgoju i obrazovanju o okolišu.
2) Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša – tijela vlasti trebaju stvoriti uvjete kako bi se omogućilo zainteresiranoj javnosti i nevladinim organizacijama da komentiraju prijedloge mjera, propisa, politika, planova, programa i projekata, a utječu na okoliš. Komentari se moraju uzeti u obzir te se informacija o razlozima za konačnu odluku treba obaviti. Popisano je 18 djelatnosti u kojima javnost treba sudjelovati (energetika, proizvodnja i prerada metala, industrija minerala, kemijska industrija, gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, industrijska postrojenja, izgradnja pruga cesta i luka, brane, transport plina, nafte ili kemikalija, postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja, klaonice i dr.).
3)Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša – pravo na pravosudni postupak i osporavanja odluke javne vlasti radi dokazivanja povrede prava vezanih za propise iz okoliša i drugih propisa.“

Po našem mišljenju, situacija sa drobilicama i proširenjem odlagališta Prudinec-Jakuševec koje je izvedeno zbog njihovog smještaja u izravnom je javnom interesu, jer fotografije, video snimke i očitanja mjernih uređaja pokazuju da protupropisno drobljenje otpada ugrožava građane kako prašinom tako i bukom, u što se svaka osoba dobre volje može osobno uvjeriti jednostavnim dolaskom na Odlagalište u vrijeme rada drobilica. Zato javno pozivamo grad Zagreb da ispoštuje Aarhušku konvenciju čij je potpisnik Republika Hrvatska.

Holding_racuni

Potvrđeno: Čistoća ne izdaje valjane račune!

Čistoća ne izdaje valjane račune jer ne vodi evidenciju na način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom. Tako glasi odgovor Povjerenstva za reklamacije Zagrebačkog holdinga, koji smo dobili na uvid, a stigao je umirovljeniku Ivanu Majcanu, koji se žalio na po novoj proceduri pristigle račune. Dakle, bili smo cijelo vrijeme u pravu, nova shema sa plaćanjem odvoza unaprijed – je ilegalna.

Ovakva je odluka povjerenstva sasvim očekivana, jer Zakon vrlo jasno kaže kako je davatelj usluge dužan korisniku predati spremnik, odnosno kantu, kontejner ili vrećicu, sa evidencijskim brojem koji ga može povezati sa korisnikom usluge. Davatelj je, također, po zakonu dužan voditi evidenciju i predati je korisniku na zahtjev. Prema ovom odgovoru, građani čije je spremnike za otpad čistoća uklonila, više nisu dužni plaćati račune.

Svi ti zakonski uvjeti nisu ispunjeni novim načinom zbrinjavanja gradskog otpada u Zagrebu, koji se primjenjuje od 1.10. ove godine. Spremnika više nema, a vrećice nisu spremnici, tako da uvjet evidencije za izdavanje računa nije ispunjen. Sve je ovo navedeno i u prijedlogu naše udruge ‘Ekologija grada’ Visokom upravnom sudu, da se zaustavi primjena odluke koja je počela 1. listopada, a koja se pokazala kako nepromišljenom tako i nezakonitom, na što smo mjesecima unaprijed upozoravali.

Tribina_DVD_Hrelic

Saša Srića: Zbog lebdećih čestica sve je više kardiovaskularnih bolesti, kroničnih komplikacija kod dijabetičara ali i infekcija

Jakuševec je problem, ne samo Novog Zagreba i ostataka metropole, već i cijele države, poručeno je na jučer održanoj tribini u prostorijama DVD-a Hrelić u organizaciji ‘Inicijative za Jakuševec’, koja okuplja građane i 9 udruga, a na kojoj se okupilo stotinjak stanovnika Dugava, Hrelića, Sopota i Jakuševeca kojima situacija na deponiji sve više narušava kvalitetu života.

Na građanskoj tribini u kojem se još jednom ukazalo na brojne probleme govorili su stručnjaci i aktivisti koji su upozorili na činjenicu kako je glavni problem brige o otpadu u Zagrebu nepostojanje nikakvog organiziranog sustava niti jasno zacrtanih ciljeva, a tribinu je moderirao predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.

-Bio sam mali kada sam se doselio u Novi Zagreb. Jakuševac je tada bio brdašce, a sada je ogromno brdo i ne želimo više tako živjeti. Svima nam je dosta smrada, smeća i loše kvaliteta zraka, a bojim se da, ako se nešto ne poduzme, da će situacija biti sve gora- u uvodnom je obraćanju rekao Tomislav Maurević, susjed i aktivist udruge Dugavljanska kutija te naglasio kako očekuje da će cijeli Novi Zagreb ‘ustati na noge’ jer situacija zaslužuje reakciju cjelokupnog stanovništva. Bez pritiska, nema rješenja, složio se i Pavlović.

Vodeći hrvatski pulmolog Saša Srića iz KBC-a Zagreb upozorio je pak kako su respiratorne smetnje sve češća boljka ljudi koji žive u velikim gradovima kao što je Zagreb.

-Loša kvaliteta zraka ima negativan utjecaj na zdravlje sugrađana. Posljednji statistički podaci pokazuju kako je 2019. i 2020. osobito u velikim gradovima od direktnih posljedica onečišćenja zraka, najviše u velikim gradovima poput Zagreba umrlo 60 na 100.000 stanovnika, odnosno 3 000 godišnje što je zabrinjavajuće – istaknuo je pulmolog. Zagađenje zraka štetnim lebdećim česticama, nastavio je, češće je u hladnijem periodu godine i u kontinentalnim krajevima Hrvatske.

-Lebdeće čestice uzrok su brojnih bolesti, uglavnom respiratornih, no mogu izazvati i kardiovaskularne probleme poput angine pektoris, osobito kod kroničnih bolesnik, a dokazano je i da lebdeće čestice izazivaju kronične komplikacije i kod dijabetičara- ustvrdio je doktor Srića. Naglasio je i kako problem nagomilanog otpada pojačava izloženost infekcijama.

-Infekcije respiratornog sustava udružene su s ovim problemom i bit će u porastu – upozorio je.

Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika stanara osvrnuo se na problem koji muči mnoge od 10 000 predstavnika stanara u zagrebu, a to je nabava, izrada i financiranje tipiziranih bokseva za držanje pod ključem spremnika za otpad na javnoj površini.

-Rezultat nove odluke o prikupljanju miješanog komunalnog otpada je taj da je centar Zagreba privilegiran u odnosu na ostale dijelove. Zbog čega oni imaju pravo na besplatne spremnike dok mi moramo kupovati bokseve – zapitao se Vladanović. Nabavak tipiziranog boksa, kaže, velik je trošak za stanare, a u velikim se zgradama po tom pitanju gotovo nemoguće usuglastiti.

-I još nam kažu da je to privremeno rješenje dok ne dođu polupodzemni spremnici. pa zbog čega bismo ulagali u privremena rješenja? Situacija nam je potpuno zbunjujuća- rekao je Vladanović. Aktualnom situacijom na deponiji najnezadovoljniji su oni koji stanuju u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno stanovnici Jakuševca.

-Čitav život gledam Jakuševac i realno vam kažem da ondje ima mjesta za još maksimalno tri godine odvoza otpada. I što ćemo onda? Kuda s otpadom? Obećali su nam zaštitne barijere od drobilica, a umjesto toga stavili su onu mrežu za zasjenjivanje iz trgovine, to je uvreda zdravog razuma- ogorčen je Ratko Bedeković, predsjednik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševac te naglasio kako je u kvartu sve više slučajeva karcinoma. Kao glavni uzrok smradu, naveo je kontaminirani biootpad

-Odvozi se direktno na brdo, jer kompostana nema kapacitete obraditi toliko biootpada koliko ga Zagreb trenutno proizvodi. Višak završava na brdu koje je danas visoko pedesetak metara pa ovisno o vjetru taj smrad osjete u Borovju, Pešćenici, Petruševcu… problema je milijun, a gradonačelnik ne zna riješiti niti jedan- zaključio je Bedeković.

Tomislav Maurević iz ‘Dugavljanske kutije’ našalio se kako će sada umjesto maske za koronu, stanovnici njegova i okolnih kvartova morati nositi masku zbog smeća. I to gas masku.

-Dosta nam je! Svi smo ljubomorni na one koji stanuju u Španskom ili bilo gdje drugdje gdje nemaju ove probleme. Želim živjeti ekološki, želim veš koji stavim da visi vani na štriku bude bijel, a ne sivi. Želim udahnuti zrak, a ne razmišljati koje čestice trenutno udišem i kako one utječu na mene- zaključio je on.

Ogorčeni stanovnici Novog Zagreba su, javljajući se nakon izlaganja glavnih gostiju, poručili kako će svoje zdravlje, u slučaju da se Grad ogluši na njihove molbe, zaštiti – žestokim prosvjedom i zatvaranjem ulaza u odlagalište otpada Jakuševec-Prudinec.

plakat_tribina_22_11_2022

Tribina Inicijative za Jakuševec – 22.11. u 18 sati, DVD Hrelić

Stručnjaci, građani i aktivisti – kako zatvoriti deponij Prudinec-Jakuševec

1. Problem smrada i prašine koja se širi sa nekontrolirano proširenog deponija Jakuševec-Prudinec više nije problem samo kvarta Jakuševec, već cijelog Novog Zagreba, kvartova Borovje i Savica sa druge strane Save, a smrad i prašina se šire vjetrom čak do Trešnjevke. Vrijeme je za akciju!

2. Udruge i građani okupljeni u ‘Inicijativu za Jakuševec’ pozvali su stručnjake, novinare, građane i sve ljude dobre volje na javnu tribinu u prostoru DVD Hrelić, koja će biti izravno praćena putem interneta i u medijima.

3. Odgovor koji tražimo od stručnjaka i Grada Zagreba je – kako spasiti kvalitetu života u cijelom južnom Zagrebu, koja je objektivno – prema podatcima mjerne stranice Zagreb-3 – ugrožena, pa su građani, naročito najstariji i najmlađi, pod ugrozom bolesti dišnih puteva, ali i zaraze…

4. Tražimo od Grada Zagreba određivanje točnog datuma zatvaranja deponija Jakuševec i uspostavu sustava gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom i bez štetnih utjecaja po kvalitetu života i zdravlje građana.

PRIDRUŽITE NAM SE NA JAVNOJ TRIBINI O OVOM GORUĆEM PROBLEMU!

Članice inicijative za Jakuševec:
Udruga Ekologija grada
Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec
Udruga Eko Tišina
Udruga žena Jakuševec
DVD Jakuševec
Nk Sava-Jakuševec
Inicijativa za bolji Novi Zagreb
Udruga građana Travno
Građanska udruga Dugave
Dugavljanska Kutija

facebook.com/inicijativa.za.jakusevec

Inicijativa_za_Jakusevec

Inicijativa za Jakuševec održala prosvjed pred gradskom skupštinom Zagreba

‘Inicijativa za Jakuševec’ ( https://www.facebook.com/inicijativa.za.jakusevec )u četvrtak je u 8:30 stigla pred Gradsku skupštinu u Zagrebu, dijelila letke sa zahtjevima građana i objasnila gradskim zastupnicima i medijima probleme i nezadovoljstvo nezdravim i neugodnim mirisima koji se šire cijelim Novim Zagrebom, ali i naseljima Borovje, Savicai Jarun sa sjeverne strane Save.

Renata Bedeković iz udruge ”Eko tišina” podsjetila je na posjet Tomislava Tomaševića Jakuševcu tijekom kampanje kada je stavio lokot na vrata odlagališta i obećao ga zatvoriti.

”Mi smo donijeli lokot pred Skupštinu grada. Moj suprug ima 60 godina i otkad se rodio Odlagalište je na toj lokaciji. Imali smo sjednicu MO-a u srijedu gdje je maltene došlo i to fizičkog incidenta. Ja sjedim u MO-u, ali imam osjećaj da sjedim kao gljiva. Svi naši zaključci i prijedlozi koji idu prema Mjesnom odboru se ne uvažavaju. Već dva mjeseca se širi nesnosan smrad na odlagalištu, kontaminirani biootpad se odvozi na vrh odlagališta bez da se zatrpava zemljom. Kad radnici krenu ujutro to razgrtati do 13 sati popodne ne može otvoriti vrata. Peče nas grlo, povraća nam se”, poručila je i dodala da je vrijeme da se odlagalište preseli.

O problemu Jakuševca govorila je i Miljenka Ćurković, bivša gradska zastupnica Radničke fronte koja je ustvrdila da grad Zagreb nema efikasno rješenje za zbrinjavanje biootpada. ”Zbog čega gradska vlast nije oporabiteljima dala niti kilogram biootpada? Sve se trpa na jakuševečko brdo ili na kompostanu koja bi trebala biti samo za zeleni otpad. Tamo se baca kuhinjski otpad koji bi trebalo dati oporabiteljima za postrojenje za proizvodnju plina”, kaže. Poručila je da su svjesni da ništa ne ide preko noći, ali da je problem u tome što ”ne postoji nikakva strategija”.

”Novska je skupa i Novska nije rješenje. Ima jeftinijih rješenja, a to je da se napravi energana”, rekla je Ćurković na Tomaševićevu izjavu da se kompostanu planira premjestiti u Novsku.

”Gradonačelnik se hvali da je povećano odvajanje otpada, ali mi opet nemamo sortirnicu otpada niti kapacitet da to odrađujemo. Mi to moramo davati ili vanjskim oporabiteljima ili krcati na Jakuševcu”, zaključila je.

Komentirali su i Tomaševićevu izjavu o tome da su za dio smrada odgovorne i svinje. ”U mandatu bivšeg gradonačelnika Milana Bandića bilo je daleko više svinja. Ako sada smrddi trećina grada, a smrdi sve do Vukovarske i NSK-a, kad je bilo svinja višestruko više nego sad to se nije na taj način osjetilo. Meni nije jasno kako može manje svinja smrditi više nego puno svinja. Ni uz najbolju volju nije mi jasno”, kaže Ćurković.

Stanovnica Jakuševca Nataša Spevec kaže da s obitelji na Jakuševcu živi od 2001. godine. ”Sa susjedima dijelim patnju sve ove godine i čekam da na Jakuševcu počne cvasti cvijeće. Pitam se je li dosta? Ne zanimaju nas više načini, demagogije, nikakva ispitivanja koja nam se obećavaju već godinama, nego stvarno želimo da konačno prestane teror ne samo nad Jakuševčanima, nego i svim stanovnicima istočnog Zagreba”, poručila je.

Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada rekao je da je došlo do potpunog raspada sistema što se tiče gospodarenja otpadom u Zagrebu.

“Vidimo u što se grad pretvara, samo se mijenjaju količine i frakcije otpada koje pretrpavaju zagrebačke ulice. Cirkus s ovim sustavom koji je, na kraju krajeva, od 1. listopada i nezakonit. Vrijeme je da se prestane s tim”, rekao je.

“Smrad koji se posljednjih tjedana širi dijelom Zagreba alarmira da je situacija eskalirala. Tražimo da Grad gospodari otpadom i postupa u skladu s mogućnostima”, dodao je Pavlović.

Stanovnici Novog Zagreba tako traže raspuštanje Mjesnog odbora Jakuševec jer djeluje suprotno interesima građana. Žele i prestanak rada otvorenog kompostišta unutar Deponija Jakuševec i prestanak dovoza biootpada i nezakonitog odlaganja istog na deponiju.

Osim toga, traže i prestanak rada drobilice za građevinski otpad na deponiju i određivanje točnog datuma zatvaranja deponija Jakuševec.

Letak za zahtjevima u ruke su primili i sa zanimanjem pročitali lideri vladajuće većine u Gradu Zagrebu, Ivan Račan i Teodor Celakoski.

Foto i video materijal dostupan na ovom linku je slobodan za upotrebu uz navođenje izvora (Udruga Ekologija grada): https://1drv.ms/u/s!Au9X1M2aKPBXkoctJGqICDifOVqd7w?e=I1mIm7

Vrecice

UEG: Dok pravne institucije ne donesu drugačije mišljenje, novi način prikupljanja otpada je valjan i treba ga primjenjivati

Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, prijatelji, pratitelji i članovi Udruge Ekologija grada, ovim putem vas pozivamo da od subote, 1. listopada 2022. poštujemo odluku gradske vlasti o novom načinu prikupljanja komunalnog otpada te tako svi zajedno doprinesemo da grad Zagreb ponovno postane grad koji će svima nama biti na ponos!

Neovisno o našoj inicijativi za kvalitetnijim i sustavnim rješenjima kao i bez obzira na sve nelogičnosti i nezakonitosti ove odluke, ona je kao takva valjana sve dok pravne institucije ne donesu drugačije mišljenje i odluku ponište.

Također, naša je obaveza da se prema svojem gradu odnosimo odgovorno i s ljubavlju te da svoj otpad odlažemo na način koji će ostaviti najmanji trag i najblaže posljedice generacijama Zagrepčanki i Zagrepčana koje dolaze.

Sigurno je samo jedno – nastavit ćemo borbu s ciljem donošenja najkvalitetnijih rješenja u kontekstu odlaganja otpada i gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu

S poštovanjem,

Udruga Ekologija grada

Tribina

Udruga ‘Ekologija grada’ sudjelovala na konferenciji o otpadu “12. Croatia Waste Expo 2022.” Poslovnog Dnevnika

Iako najinovativnija ekološka rješenja dolaze uglavnom sa sjevera Europe, gdje je ekološka svijest na najvišoj razini, postoji i tvrtka iz susjedne Slovenije koja se svrstava u taj segment, kazao je Jože Kolman, voditelj komercijale tvrtke Aplast Slovenija u svojoj prezentaciji “ECO DIP polupodzemni spremnici za prikupljanje otpada” na 12. Croatia Waste Expo 2022. koji se u organizaciji Poslovnog dnevnika održao u ponedjeljak u Zagrebu. Pojašnjava da se u slovenskom Žalecu nalazi tvrtka koja već nekoliko desetljeća proizvodi polupodzemne spremnike smeća.

Do sad je napravljeno više od 8000 komada takvih spremnika, a najviše ih se izvozi u zemlje poput Norveške, Finske i generalno Skandinavije. Najveći pojedinačni projekt im je upravo bio u Švedskoj gdje su za jedno tamošnje veliko sportsko natjecanje, odnosno za grad u kojem se o održavalo, isporučili 600 ovakvih spremnika. Radi se o brendu ECOdip koji se izrađuje u kapacitetu od 1300, 3000 i 5000 litara – odnosno 1,3 kubni metar, tri te pet kubika zapremine. Uglavnom se ovakvi projekti izvode tako da su spremnici ukopani 1,5 metara u zemlju, a 1,1 metar su iznad zemlje, a što omogućuje da ih koriste i djeca. “U Sloveniji smo posebno primijetili trend da se ovakvi spremnici ugrađuju oko grobalja u manjim mjestima jer na adekvatan i ekološki način zbrinjavaju velike količine otpada”, kaže Kolman. Dodaje da im je najveći problem, posebno u Sloveniji, bio neadekvatnost komunalnih poduzeća da upravljaju takvim spremnicima jer nemaju opremu za njih. Zbog toga su stvorili i tehnologiju posebnih vreća koje se puno lakše prazne, uz standardne spremnike koji mogu biti plastični ili metalni.

Nemaju još rješenja za mnoge probleme

Usprkos mnogim nejasnoćama i predvidljivim nedostacima, novi model naplate prikupljanja otpada u Zagrebu kreće 1. listopada i neće biti ponovne odgode, rečeno je na panel diskusiji “Grad Zagreb – pozitivne strane kompleksnosti” na 12. Croatia Waste Expo 2022. koji se u organizaciji Poslovnog dnevnika održao prekjučer u Zagrebu.

Bojan Ribić, iz Podružnice Čistoće Zagrebačkog holdinga, istaknuo je da oni u Zagrebu servisiraju oko 400 tisuća kućanstva od čega više od 10 tisuća višestambenih zgrada. “Zadnjih godinu dana mi nismo mogli dobiti predstavnike suvlasnika i da imamo vrlo ograničenu komunikaciju s njima. Radi se o GDPR-problemu tko bi to i pod kojim uvjetima mogao dati. Dobili smo oko 5000 imena, brojeva i e-mail adresa s kojima bi se trebali dogovarati. To je ogroman i nesređeni sustav koji tek moramo urediti. Ako tome dodamo veliki broj spremnika, otoka za odlagane i reciklažnih dvorišta, jasno je da se radi o vrlo kompleksnom sustavu koji opslužuje 800 tisuća stanovnika grada i još 1,5 milijuna turista”, kazao je Ribić. Dodao je da su u fazi pregovora oko preuzimanja ključeva i šifri za stambene zgrade koje imaju zaključane smetlarnike. “Mi smo skloniji šiframa nego ključevima za smetlarnike jer mi već sad imamo situaciju da pojedini kamion ima po 50-ak ključeva i dosta je teško u realnom vremenu znati koji ključ je točno za koji boks. To su problemi s kojim ćemo se morati suočiti i riješiti u hodu”, navodi Ribić. Upozorava da unatoč svim nedostacima i nedorečenostima, Grad u ovaj projekt mora krenuti zbog zadovoljavanja EU regulative oko odvajanja otpada. “Mi smo trenutno u situaciji da odvojeno skupimo 75 tisuća tona korisnog otpada godišnje, a istodobno 175 tisuća tona odložimo. Kada ćemo mi doći do EU normi ovakvim tempom koje vrijede već sada, a da ne govorim o ambicioznim planovima koji su predviđeni agendama za naredno razdoblje”, pita se Ribić. Josip Pavlović, predsjednik udruge Ekologija grada, koja je digla tužbu na sudu protiv uvođenja novog modela gospodarenja otpadom u Zagrebu, ističe da oni nisu protiv promjena, no da tu postoji niz pravnih, tehničkih i financijskih problema. “Ovo je jedna ideja koja je u konačnici dobra, ali nije niti blizu toga da bude operacionalizirana u praksi. Čak i u samom Gradu priznaju da nemaju još rješenja za mnoge probleme koji se već sad vide i tvrde da će ih riješiti u hodu, no jasno je da se ne može s ovakvim “poluproizvodom” ići na tržište. To je bio razlog da smo išli prema pravosudnoj zaštiti građana Zagreba”, kazao je Pavlović. Dodaje da im je jedan od glavnim problema pre-paid model plaćanja vrećica za smeće, odnosno unaprijed plaćanje usluge, a što su mnogi sudovi u drugim gradovima u županijama u Hrvatskoj već proglašavali za nelegalno. Dražen Pomper, direktor tvrtke Monel koja se bavi upravljanjem zgradama, istaknuo je da se po pitanju novog modela prikupljanja otpada u Zagrebu radi uglavnom o tehničkim problemima koji će se riješiti u hodu. “Tko će kome i kada dati ili ostaviti ključ da se ulazi u zgradu i iznosi smeće. Što sa zgradama koje imaju svoje smetlarnike i što će biti s njima u novom modelu. Tu je i problem financija jer nije tu još sve propisano. U konačnici je i problem regulative gdje će ti spremnici za otpad biti odlagani – da li na zelene površine, parkiralište ili gdje je već moguće”, upozorio je Pomper.

Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba, kazao je da postoji niz problema oko uvođenja novog modela prikupljanja i naplate otpada. Prije svega problem vidi u nedostatku komunikaciji između Grada i građana. “Mi čujemo da je Grad krenuo u projekt, da postoji neka komunikacija kapilarnim modelima, no to nije došlo do većine zajednica višestambenih zgrada. Mi u Zagrebu imamo oko 10 tisuća predstavnika stanara, a oni su gotovo bili izostavljeni iz ovog projekta komunikacije”, kazao je Vladanović. Dodao je da se očito radi o modelu koji je EU standard i ne može se izbjeći, no da se komunikacija mora poboljšati. Problem vidi i u boksevima za koje smatra da bi trebali biti nabavljani objedinjeno. “Cijene ovakve robe su otišle u nebo i sada su suvlasničke zajednice dovedene u situaciju da same ne znaju što i kako da rade. Holding ima puno veće pregovaračke kapacitete i siguran sam da bi mogli objedinjenom nabavkom za sve mogli prepoloviti cijene”, navodi Vladanović. Kao problem vidi i netransparentan model tehničkog prikupljanja otpada koji se vrlo često, nakon što ga građani odvajaju, opet miješa, a čime se građani samo frustriraju.

Samobor cijene

Pozitivan primjer Samobora: Dobro uređen sustav rada s otpadom

Komunalac Samobor u prvoj polovici sljedeće godine uvodi kompletno novi sustav prikupljanja otpada, a najveća novost su širenje područja odvojenog prikupljanja otpada na cijelo područje grada te otpadomjeri za višestambene zgrade. Radi se velikim zajedničkim spremnicima za višestambene objekte koji će evidentirati svako ubacivanje otpada. Na ovaj način otpadomjer prati odlaganje prema svakom korisniku i omogućuje formiranje mjesečnih računa prema stvarno predanoj količini otpada. Po prvi put se odvojeno prikupljanje otpada uvodi i na cijelom području grada, a stanovnici u obiteljskim kućama će dobiti posebne kante za plastiku, papir i miješani komunalni otpad.

 

Samobor je za nas Samoborce najljepši grad, a to mišljenje dijele i brojni posjetitelji koji nam svakodnevno dolaze u goste. Zbog toga jako pazimo na sliku grada i ponosna sam što među prvima uvodimo ovako napredan sustav prikupljanja otpada. Želim pohvaliti i novog direktora Komunalca Samobor, jer je prije kalkulacije novih cijena napravio velike uštede u poduzeću kroz restrukturiranje i smanjenje broja zaposlenih. Još u siječnju ove godine imali smo kalkulaciju bivšeg direktora na 104,08 kuna, a sada je to spušteno na 79,87 kuna. Time je pokazao ono što smo i očekivali od njega u trenutku kad smo ga potvrdili na ovom radnom mjestu – da je stručan i da će raditi u korist građana. To je način rada kakav sam zagovarala u kampanji i drago mi je da svoja obećanja provodimo u djela“ – izjavila je gradonačelnica Petra Škrobot na konferenciji za novinare prilikom predstavljanja novog sustava prikupljanja otpada.

 

Direktor Komunalca Samobor Renato Raguž istaknuo je kako za razliku od drugih gradova, pogotovo Zagreba, samoborski sustav gospodarenja otpadom nije prilagođavan davatelju usluge već građanima. Građani ne trebaju iz pričuve financirati izgradnju bokseva za otpad, kao što je to slučaj u Zagrebu, ne trebaju kupovati plastične vrećice, a komunalac Samobor u potpunosti brine o kontejnerima, otpadomjerima i kontroli sustava.

swinerton_installer_rooftop_solar_US

Sve više zaposlenih u ‘solarnoj’ industriji

Energetski sektor u 2019.. zaposlio je više od 65 milijuna ljudi, što je činilo 2% svjetskog zapošljavanja, navodi se u novoobjavljenom Izvješću o svjetskom zapošljavaju u energetici agencije IEA. Polovica te radne snage zaposlena je u sektoru čiste energije, a solarna industrija zaposlila je više radnika nego bilo koji drugi sektor proizvodnje električne energije. Prema izvješću, u 2019. godini broj zaposlenika u sektoru proizvodnje električne energije bio je 11,2 milijuna, a među njima je 3 milijuna zaposlenih bilo u sektoru solarne industrije, 2 milijuna u industriji ugljena i 1,9 milijuna u sektoru hidroeneregije. Industrija vjetra na kopnu i moru imala je 1,2 milijuna radnika, a nuklearna energija 1 milijun. Zaposlenost u ostalim sektorima obnovljivih izvora energije iznosila je oko 710.000 radnika. Agencija procjenjuje kako je zaposlenost u cjelokupnom energetskom sektoru u 2021. povećana za oko 1,3 milijuna zaposlenika i mogla bi se povećati za dodatnih 6 % do 2022. godine, a rast će, predviđaju predvoditi zapošljavanje u sektoru obnovljive energije. Oko 3,4 milijuna radnika radilo je u solarnoj industriji u 2021. od čega je gotovo polovica zaposlenih nalazila u Kini. U Sjevernoj Americi u solarnoj industriji je u 2021 radilo oko 280.000 radnika, a u Europi više od 260.000. U solarnoj industriji u Africi lani je radilo je oko 50.000 ljudi.

Solari

Još lakše do solarnih ćelija na krovu….

Vlada RH je na sjednici održanoj 8. rujna donijela zaljučak u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane. Objavljen je u Narodnim novinama i u njemu stoji da se s ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvat­ske i poticanja ulaganja u OIE zadužuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da predloži izmjene zakonskih i podzakonskih propisa, prvenstveno Zakona o prostornom uređenju, kako bi se olakšalo i ubrzalo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima, ali i omogućilo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama na kojima to prostornim planovima nije izrijekom zabranjeno, a u svrhu omogućavanja ubrzane realizacije investicija u sunčane elektrane.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da, u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. poduzme potrebne radnje i aktivnosti u cilju ubrzanja realizacije investicija u sunčane elektrane, kroz prilagodbu postupaka ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti, rješenja i drugih akata, odnosno pojednostavljivanje i ubrzanje postupaka, što će rezultirati izmjenama i dopunama zakonodavnog okvira iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, prvenstveno Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.
https://narodne-novine.nn.hr/…/2022_09_104_1535.html

Vrecice

Traži se ocjena zakonitosti odluka Grada Zagreba o ‘vrećicama’

Udruga Ekologija grada predala je Visokom upravnom sudu u Zagrebu Prijedlog za ocjenu zakonitosti Odluke o novom modelu prikupljanja komunalnog otpada u Zagrebu.

Povod prijave jest više nejasnoća, ali i nepravilnosti u najavljenom novom sustavu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, kažu iz Udruge.

– Temeljni cilj nam je zaustaviti ovaj kaos u sustavu gospodarenja otpadom za koji smatramo da će kulminirati ovakvim novim sustavom, koji je po našem mišljenju protuzakonit a čiju će preskupu cijenu platiti građani a da nikakvog kvalitetniju uslugu neće dobiti, rekao je Josip Pavlović, predsjednik Udruge Ekologija grada.

U Zakonu o gospodarenju otpadom jasno je istaknuto kako se kako se ne može unaprijed naplaćivati usluga koja nije izvršena a baš to se želi postići kupovinom plavih vrećica.

– Način naplate je nejasan, a prema novom modelu gotovo je nemoguće provesti evidenciju korisnika, odnosno tko i kako odlaže otpad, kao ni tko kupuje vrećica objasnio je predsjednik udruge Josip Pavlović.

Spomenute odluke protivne su Zakonu jer se kupnjom pakiranja vrećica od 10 komada ili više unaprijed naplaćuje varijabilni dio cijene javne usluge koja nije obavljena što Zakon ne predviđa, a protivno je i sudskoj praksi, odnosno Odluci Županijskog suda u Varaždinu iz 2019. godine, stoji između ostalog u Prijedlogu ocjene zakonitosti.

Takva naplata varijabilnog dijela cijene javne usluge unaprijed postaje besmislena i otpada potreba za bilo kakvom evidencijom, a postojeće elektronske oznake na spremnicima i specijalnim vozilima postaju bespredmetne – stoji u prijedlogu za ocjenu zakonitosti Odluke o novom modelu prikupljanja komunalnog otpada u Zagrebu.

S poštovanjem,

Josip Pavlović,

Predsjednik Udruge Ekologija grada

Digital Camera

Dobrović: koja je svrha odvojeno prikupljati ako ga nemate gdje obraditi?

Bivši ministar zaštite okoliša i gradski zastupnik Domovinskog pokreta Slaven Dobrović u razgovoru za Direktno tvrdi da bi “novi način prikupljanja otpada bio ostvariv i realan da je nova gradska vlast ovoj reformi sustava gospodarenja otpadom pristupila cjelovito”.

“Ići u pojačano odvojeno prikupljanje otpada bez dovoljnih kapaciteta za kompostiranje te bez sortirnice za suhe reciklabilne tvari je neshvatljivo, posebno za nekadašnjeg glavnog kritičara pokojnog (MilanaBandića koji je tom logikom sustav doveo u gubitke i kaotično stanje”, kazao je te dodao:

“Pitam se koja je svrha odvojeno prikupiti otpad ako ga nemate gdje obraditi i time oživotvoriti kružno gospodarenje otpadom za što se nova administracija samo deklarativno zalaže. Ovo nije jedini nedostatak te ovim pristupom grad srlja u novu krizu s otpadom, a bez izgleda za bitno i inače nužno poboljšanje sustava”.

Dobrović je objasnio kako bi se građani “i mogli i htjeli pridržavati novog načina prikupljanja koji ima za cilj što veću efikasnost iskorištenja kružnog potencijala otpada jer bi to bilo u interesu i njima i pružatelju usluge”.

Renato Petek

Renato Petek protiv ‘boksova’ za smeće

Zastupnik zagrebačke gradske skupštine Renato Petek usprotivio se najavljenim ‘boxovima’ za otpad koje bi većina građana morala sama  platiti.

Kome je u interesu gurati rješenje s boxovima u odnosu na ekološki i estetski bolja te štedljivija i efikasnija rješenja s polupodzemnim spremnicima? ♻️ 🎯
📍box je skuplji
📍zauzima 5 puta više prostora (parking
ili zelene površine)
📍ružniji je
📍zahtjeva češće pražnjenje i održavanje
📍ima kraću garanciju
📍nema senzore ispunjenosti niti one
protupožarne
📍ne preša i ne hladi otpad
📍iz spremnika se šire neugodni mirisi
🚩Nisam poslovno, vlasnički, stranački ili kumski povezan s brojim vlasnicima i tvrtkama koje nude polupodzemne spremnike za otpad, već tražim najbolja rješenja za građane. 🎯” – piše Renato Petek na svom facebook profilu.
A što Vi mislite o novom ‘sustavu’ odlaganja smeća i njegovoj cijeni za građane? Napište nam u facebook komentarima!
Davor_Vic

Koje je vaše mišljenje o ‘vrećicama’ i njihovoj cijeni, koju je najavio Davor Vić?

Dugoočekivani, odgađani “sustav vrećica” uvodi se u 300.000 zagrebačkih kućanstava za mjesec dana. Miješani otpad od 1. listopada moći će se bacati isključivo u “gradskim vrećicama” od 10, 20 i 40 litara koje će se naplaćivati 2, 4 odnosno 8 kuna.

Tko se neće pridržavati novih pravila bit će, kaže Davor Vić, kažnjen, a iz Udruge predstavnika stanara se već bune jer će morati dodatno sami platiti zaštitne boxeve pred svakom zgradom.

O reformi zagrebačkog smeća u studiju RTL Direkta govorio je šef zagrebačke Čistoće Davor Vić, čiju su ostavku zbog potpune nesposobnosti već tražile ekološke udruge.

“Primjena tih vrećica uvažava potrošačke navike. Vrećice će biti dostupne tamo gdje su i do sada bile dostupne, a to je u trgovinama. Pričamo o nekih 500 mjesta, trgovački lanci, određene benzinske postaje i kiosci”, rekao je Vić.

Dodao je da su one sada skuplje od vrećica koje građani inače kupuju, no da je u cijenu uključen i odvoz.

“Ovo je prvi korak ka tomu da konačno mjesečni trošak odvoza otpada bude individualiziran i da se građane potiče da imaju što manje račune”, rekao je.

Tri su različite veličine, a svaki paket sadrži 10 vrećica. Vić je kazao da su tijekom javne rasprave usvojili prijedlog za manje vrećice od 10 litara, što je za njih, kaže, bio znak da jedan dio građana odvaja otpad, zbog čega su tražili manji format.

Ideja je dakle – vrećice se plaćaju da ljudi bacaju manje miješanog otpada, a više odvajaju.

Kazao je i kako će se ovim sustavom konačno uspostaviti jedan pošten i poticajan sustav naplate, u kojem će korisnici koji proizvode manje komunalnog miješanog otpada plaćati manje.

“Vjerujem da će svi postepeno prihvatiti te navike. Time će se ostvariti dva najvažnija cilja, prvi je svakodnevan, to je uredniji grad, a drugi je stvaranje preduvjeta da se Jakuševac zatvori”, naglasio je Vić.

Što se tiče kazni, Zakon je ovdje predvidio ugovorne kazne, objašnjava Vić. Građani koji ne razdvajaju otpad tako će se kažnjavati po obračunskom mjestu.

“Ako govorimo o individualnim kućama, stvar je jednostavna. Ako je višestambeni objekt i spremnik u kojem je više korisnika, onda ćemo ići k tomu da korisnike upozorimo u jednom kraćem periodu uhodavanja. Nakon što korisnike upozorimo više puta, ići ćemo u utvrđivanje tko je to napravio”, kazao je.

“Ako uđemo u zgradu koja ni nakon nekog vremena nije implementirala tu naviku i vidimo da nema niti jedne plave vrećice, onda ćemo kazniti cijelu zgradu. Ako vidimo da samo dio ne koristi vrećice, recimo pet do 10 posto, postoje brojni mehanizmi kojima možemo otkriti o kome se radi”, dodao je.

Kazao je kako ipak ne očekuju da susjed cinka susjeda, no da će do toga vjerojatno doći.

“Ovaj sustav i počiva na tome da građani žele red”, rekao je.

Vić se osvrnuo i na to da će građani na periferiji morati sami plaćati izgradnju smetlarnika, dok oni u centru neće. Rekao je da svi koji mogu svoje smeće pohraniti unutar zgrade neće morati ništa plaćati.

“Postoji na žalost dio višestambenih objekata koji nemaju smetlarnike i ti ljudi će zaista morati platiti boksove. Da pojasnimo, boks je način na koji vi morate spriječiti nekome da koristi vaše spremnike”, rekao je.

Kazao je da Grad i dalje uvjerava ljude da pokušaju vratiti kante za smeće unutar svojih stambenih zgrada, i da su uspjeli uvjeriti jedan dio korisnika da to učine te da se radi o jednoj četvrtini.

“Drugi dio se dijeli na dvije skupine. Jedni su rekli da su svoje smetlarnike iznajmili i prenamijenili te su suglasni s time da naprave boks. Drugi dio ne želi aktivirati smetlarnik ili ga uopće nema, ali se protivi boksu”, rekao je.

Vaše mišljenje napišite na našem Facebook zidu:

image description

Obilježavanje Međunarodnog dana strvinara: Vikend u Belom posvećen supovima

Na Međunarodni dan strvinara, u subotu 3. rujna 2022. godine, u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu predstavit će se novi projekt zaštite bjeloglavih supova LIFE SUPport.

Vodeći partner na projektu LIFE SUPport je Udruga BIOM, a partneri su Javna ustanova „Priroda“ Primorsko-goranske županije, Poljoprivredna zadruga „Otok Krk“, HEP-Operator distribucijskog sustava i Vulture Conservation Foundation, a pridruženi je partner Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt LIFE SUPport vrijedan je 2,16 milijuna eura, sufinanciran je iz programa LIFE Europske unije te će se provoditi do kraja 2027. godine. U povodu Međunarodnog dana strvinara građani ovog vikenda imaju slobodan ulaz u Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli. Ondje ih tijekom subote i nedjelje 3. i 4. rujna 2022. od 10 do 18 sati očekuje bogat edukativni program o najvećim pticama u Hrvatskoj, kao i mogućnost upoznavanja s novim projektom zaštite bjeloglavih supova LIFE SUPport. Najmlađe posjetitelje očekuju zanimljive poučne igre „Oboji i zavrti, zaposleni prsti“ te „Od jaja do leta, od Kvarnera do svijeta“. U nedjelju 4. rujna od 10 do 14 sati bit će organizirano oslikavanje lica „Lice na lice s prirodom“ kada će se lica zainteresirane djece oslikavati motivima supova te prirode s kojom su supovi povezani. Međunarodni dan strvinara tradicionalno se organizira prve subote u rujnu sa svrhom upoznavanja građana s važnom ulogom ptica strvinara u prirodi te važnošću njihove zaštite. Javna ustanova „Priroda“ trenutačno se u Oporavilištu skrbi za deset bjeloglavih supova, a u sklopu „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru Beli“ je nedavno otvorena i novouređena „bolnica“ za supove. Naime, uređene su unutrašnje i vanjske nastambe za intenzivnu skrb supova te je nabavljena potrebna dijagnostička i laboratorijska oprema, dok je za skladištenje dovoljnih količina hrane za supove tijekom oporavka u Belom te za cresko hranilište, tzv. „restoran“ za supove nabavljena hladnjača.

Dinara - obnova vegetacije

Ambiciozan ekološki projekt ‘Dinara back to LIFE’ ide u novu sezonu

S prvim danom rujna počinje nova sezona restauracije dinarskih travnjaka čime će se dodatno povećati površine pod ovim vrijednim staništem.
Nakon proljetne i ljetne stanke koja je potrebna kako se ne bi uznemiravalo životinje u vrijeme gniježđenja i podizanja mladunaca, projektni tim počinje s novom sezonom obnove zaraslih travnjaka.

Nadolazeća sezona restauracije trajat će od 1. rujna 2022. do 31. ožujka 2023., a zarasle travnjake nastavit će se obnavljati na širem području Ježevićkog suhopolja, između sela Koljane i Cetina. U prošlogodišnjoj sezoni restauracije ondje je već restaurirano 47,6 ha travnjaka te će se ove površine dodatno povećati u idućoj restauracijskoj sezoni, izvijestili su iz projekta Dinara back to LIFE.

Sigurnost proizvoda

Mnogi proizvodi na hrvatskim policama nisu ekološki ispravni

Europska komisija objavila je najnovije izvješće o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji. Ukupno 38 tijela iz 19 različitih članica EU/EEA, među kojima je i Hrvatska, udružile su svoje napore u nadzoru tržišta kako bi ojačale sigurnost proizvoda stavljenih i dostupnih na europskom tržištu te europskim potrošačima.
Za potrebe izvješća CASP 2021 uzorkovano je 627 proizvoda iz šest različitih kategorija i testirano u akreditiranim laboratorijima koji se nalaze u EU. Testirane su dječje igračke iz ne-EU web trgovina, električne igračke, ležaljke i njihaljke za bebe, e-cigarete i tekućine, osobna zaštitna oprema te krivotvorene kacige.

Nakon analize zajednički su procijenjeni rizici otkriveni testovima te su donesene i odluke koje korektivne mjere treba poduzeti na nesukladnim proizvodima za koje se utvrdilo da predstavljaju rizike za potrošače. Ukupno 233 od 627 testiranih proizvoda nije zadovoljilo barem jedan od potrebnih standarda. Od toga je 89 proizvoda ocijenjeno kao ozbiljno rizično, 31 s visokim rizikom, 25 srednje rizično i 123 s niskim rizikom za potrošače.

Podneseno je 99 obavijesti o problematičnim proizvodima na Safety Gateu za povlačenje s EU tržišta.

Informacije o provedenim testiranjima po kategorijama CASP programa 2021.:

(1) dječje igračke iz ne-EU web trgovina

Testiranje je bilo usredotočeno na plastične igračke i igračke s plastičnim dijelovima za djecu stariju i mlađu od 36 mjeseci. Uzorkovane igračke dostupne su isključivo od web prodavača izvan EU.

Samo 15 od 92 igračke (16%) koje su testirali laboratoriji zadovoljilo je potrebne standarde uključene u plan ispitivanja. Preostalih 77 uzoraka (84%) nije zadovoljilo barem jedan od standarda. Mehanička ispitivanja pokazala su da veći broj uzoraka ne zadovoljava standarde, odnosno 84%, kemijska ispitivanja 21%.

Glavni identificirani kemijski problem odnosio se na ftalate. Ukupno 20% uzoraka (18) nije udovoljavalo zahtjevima o ftalatima.

Svi uzorci (osim jednog) nisu ispunjavali uvjete na upozorenja, oznake i upute u provjerama koje provode nacionalna tijela. Ukupno 61% uzoraka nije imalo oznaku CE ili je oznaka CE bila neispravna.

(2) električne igračke

Ukupno 97 od 130 (75%) uzoraka testiranih od strane laboratorija zadovoljio je standarde definirane konačnim planom ispitivanja. Preostala 33 uzorka (25%) nije ispunilo barem jedan od standarda.

Od uzoraka testiranih prema RoHS2, 43% nije zadovoljilo relevantne zahtjeve. Prekomjerna prisutnost opasnih tvari olova i kadmija predstavlja opasnost za okoliš kada se električna igračka reciklira.

Što se tiče ispitivanja električne i mehaničke sigurnosti, broj kvarova bio je ograničen, iako su identificirane neke opasnosti u vezi s lakim pristupom baterijama, u slučaju plosnatih baterija, svijetlećim diodama (LED) i kod igračka koje dijete može koristiti dok su uključene u struju.

U kategoriji igračaka na daljinsko upravljanje nalazi se najveći broj uzoraka koji ne zadovoljavaju barem jedan od relevantnih standarda (36%), a slijede električne igračke s plosnatim i drugim baterijama (33%).

Ukupno, 52% uzoraka nije zadovoljilo barem jedan od standarda za upozorenja, oznake i upute tijekom provjera koje su obavila nacionalna tijela.

(3) ležaljke i njihaljke za bebe

Ukupno 54 od 105 (51%) uzoraka testiranih od strane laboratorija zadovoljio je standarde. Preostalih 51 uzorak (49%) nije zadovoljilo barem jedan od standarda.
Mehanički testovi otkrili su puno veći broj kvarova (48%) nego kemijski testovi (2%). Kategorija njihaljki za bebe imala je puno višu stopu ne zadovoljavanja standarda (68%) od ležaljki (38%).

Što se tiče ležaljki, najveća stopa neuspjeha (16%) odnosio se na klauzulu 5.10 o kutu i visini sjedala, gdje neispravnost predstavlja rizik za oštećenja kralježnice, nakon čega slijedi klauzula 5.16 za klizanje (10%), što predstavlja opasnost od pada ležaljke i ozljede djeteta.

Što se tiče dječjih njihaljki, najveća stopa neuspjeha (49%) u vezi je s klauzulom 8.4 o opasnostima zbog pada djeteta, slijedi klauzula 8.4.1 o kutovima (46%) i 8.4.2 o sustavima za držanje (8%). Postoji zabrinutost da bi dijete moglo skliznuti s njihaljke za bebe i zadobiti ozljedu (modrice i/ili prijelome). Dvije njihaljke nisu zadovoljile zahtjeve kemijskih ispitivanja.
Ukupno 49% uzoraka nije udovoljilo standarde upozorenja, oznaka i uputa.

(4) e-cigarete i tekućine

Ukupno 137 od 169 uzoraka (81%) testiranih od strane laboratorija zadovoljio je sve standarde. Preostala 32 uzorka (19%) nisu zadovoljila barem jedan od standarda. Znatno veći broj uzoraka uređaja za e-cigarete nije udovoljavao relevantnim zahtjevima (60%) u odnosu na e-tekućine (8%).

Glavni problemi kod uređaja za e-cigarete bili su povezani sa sustavom pakiranja koji se može ponovno zatvoriti i koji je siguran za djecu, njihovom otpornošću na lomljenje i zaštitu od istjecanja iz spremnika tekućine. Nekoliko proizvoda nije zadovoljilo višestruke zahtjeve u pogledu zadržavanja e-tekućine.

Za e-tekućine, od 132 ispitana uzorka, većina uzoraka koji nisu zadovoljavali standarde (7 od 10) imali su problem povezan s prisutnošću diacetila, aditiva u hrani. Dva uzorka e-tekućine koja nisu udovoljavala standardima imala su probleme vezane uz prisutnost aldehida, koji se obično smatraju toksičnima i potencijalno bi mogli naštetiti korisnicima.

Više od polovice procijenjenih proizvoda (54%) imalo je netočna ili nedostatna upozorenja, oznake i upute.

(5) osobna zaštitna oprema

Ukupno 91 od 131 uzorka (69%) koje je laboratorij ispitao zadovoljio je sve standarde iz konačnog plana ispitivanja. Preostalih 40 uzoraka (31%) nije zadovoljilo barem jedan od standarda.

Kategorija proizvoda s najviše uzoraka koji nisu zadovoljili najmanje jedan standard bila je zaštitna odjeća visoke vidljivosti (61%), dodaci za vidljivost (32%) i kacige za bicikliste, korisnike skejtborda ili rola (23%).

Oba od dva uzorka dječjih kaciga za rekreacijske aktivnosti u okruženjima koja imaju dokazane rizike od ozljeda glave u kombinaciji s rizikom od davljenja zadovoljila su sve relevantne norme. Svih 14 testiranih dodataka za vidljivost s LED svjetlima zadovoljili su relevantne zahtjeve. Ukupno 85% uzoraka nije zadovoljilo standarde za upozorenja, oznake i upute.

(6) krivotvorene kacige

Krivotvorene kacige za bicikliste/korisnike skejtborda ili koturaljki testirane su prema EN1078:2012+A1:2021 (kapacitet apsorbiranja udaraca, čvrstoća, učinkovitost, bočni/rotacijski testovi).

Testiranje uzorkovanih krivotvorina provedeno je prema istim kriterijima, u istom laboratoriju koji je odabran za testiranje prikupljenih kaciga na PSA 5. Bez obzira na malu veličinu uzorka, rezultati ispitivanja pokazuju 100% stopu neuspjeha. Svaka krivotvorena kaciga nije ispunila značajne sigurnosne odredbe u EN1078:2012+A1:2021 – često protiv više od jedne klauzule o sigurnosnim performansama. Tehnički stručnjak i nacionalno tijelo zaključili su kako krivotvorene kacige predstavljaju stvarni rizik za sigurnost potrošača u visokorizičnim prometnim situacijama.

U sklopu izvješća izdane su i preporuke za europske potrošače:

– Pratite web stranicu Safety Gate koja sadrži relevantne informacije o opozvanim i zabranjenim proizvodima – https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts

– Obratite pozornost na upozorenja i oznake koje prate proizvode. Pažljivo pročitajte upute kako biste bili sigurni u ispravno korištenje proizvoda.

– Kupujte od pouzdanih trgovaca koji vam mogu pomoći oko kupljenih proizvoda. Potrošači bi trebali biti osobito oprezni kada kupuju na internetskim trgovinama ako prodavači nemaju sjedište u EU.

Izvješće o koordiniranim aktivnostima za sigurnost proizvoda u Europskoj uniji – CASP 2021 možete preuzeti ovdje: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2021

Siniša Malus na poslovnoj konferenciji

Kako pokrenuti ‘kružno gospodarstvo’ u Hrvatskoj?

Jedan od temeljnih ciljeva politike održivog razvoja Europske unije je – kružno gospodarstvo, odnosno njegovo uspostavljanje. To je i jedan od prioriteta ovog sastava Europske komisije.

Kako u Hrvatskoj pokrenuti stvari prema razvoju kružnog gospodarstva, napisao je za Poslovni dnevnik poznati novinar i urednik Siniša Malus.

“U Hrvatskoj, međutim, model kružnog razvoja tek treba zaživjeti. Izvješće Ministarstva gospodarstva i održivog razvoj i Svjetske banke pokazuje da je stopa kružnosti hrvatskog gospodarstva samo 2,7%, što znači da se više od 97% svih materijala koje svake godine trošimo ne vraća u gospodarstvo kao sirovina.

Gospodarenje otpadom, uključujući prikupljanje i obradu otpada, ključno je za povećanje kružnosti u Hrvatskoj te smanjenje negativnih utjecaja odlagališta otpada na okoliš, zdravlje ljudi i emisije stakleničkih plinova.

Danas više od 56% komunalnog otpada završava na 108 aktivnih odlagališta u Hrvatskoj, što je znatno više od prosječne stope odlaganja komunalnog otpada u EU od 23%. Najveći udio u ukupnom otpadu u Hrvatskoj zauzima upravo komunalni otpad; stopa recikliranja komunalnog otpada u 2020. bila je tek 34%, u usporedbi s prosjekom EU koji je 2020. iznosio 48%.

Kad se govori o Hrvatskoj i onome što poduzima država, čini se da će na prvom mjestu u idućem razdoblju biti građevni otpad. Svjetska banka podupire Vladu RH u unaprjeđenju procesa gospodarenja otpadom.

Vlada je odabrala sektor građevnog otpada i otpada od rušenja kao prioritetnu kategoriju otpada za primjenu kružnih načela u gospodarenju otpadom, bez obzira na dobre rezultate u recikliranju ove vrste otpada (u 2020. stopa oporabe građevnog otpada u Hrvatskoj iznosila je 60%, dok je cilj EU za 2020. bio 70%). Ta je odluka potaknuta dvama razornim potresima koji su se dogodili 2020. i velikim količinama nastalog građevnog otpada.”, napisao je Malus, a cijeli tekst možete pročitati na ovoj poveznici.

Bikarac

Kako raditi s otpadom u skladu sa zakonom i modernim tehnologijama

Ovih dana posjetili smo BIKARAC – Centar za gospodarenje otpadom Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Riječ je o trenutačno najmodernijem postrojenju za sortiranje i mehaničko-biološku obradu otpada. U njemu se vrijedne sirovine (plastika, metal, drvo, staklo)  postupcima sortiranja izdvajaju iz otpada, biootpad oporabljuje u skladu sa zakonom postupkom kompostiranja te proizvodnjom bioplina, a miješani komunalni otpad mehaničko-biološkom obradom pretvara u GIO (gorivo iz otpada). Takvo gorivo može se koristiti u energanama, cementnim pećima, posebno adaptiranim elektranama za suspaljivanje u ložištu zajedno s ugljenom, većim industrijskim kotlovima, pećima za spaljivanje otpada, kao i u naprednim toplinskim tehnologijama primjenom postupaka pirolize i rasplinjavanja, ovisno o zahtjevima i potrebama tržišta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 245 milijuna kuna, a sufinancirale su ga Europska unija iz Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Grad Šibenik.

Trenutačno je završen probni rad postrojenja koji je trajao od početka svibnja, a koji je protekao besprijekorno i čeka se izdavanje uporabne dozvole kako bi postrojenje počelo raditi u punom kapacitetu početkom rujna i dugoročno riješilo sve probleme s otpadom kako grada Šibenika, tako i cijele Šibensko-kninske županije.

Možemo samo čestitati gospodinu Robertu Podrugu i ekipi BIKARCA d.o.o. na uspješno završenom projektu od iznimne važnosti za cijelu Dalmaciju. Pozitivan je to primjer za cijelu Hrvatsku i voljeli bismo u bliskoj budućnosti vidjeti još sličnih projekata.

Prosvjed_Novi_Marof_Podrute

Ekološki mjesečnik UEG – kolovoz

Pridružite nam se i učinimo život i stanovanje zdravijim i ljepšim!

 

Veliki požar na skladištu tvrtke ‘Royal Media’ u Sisku

 

 

Unatoč brojnim upozorenjima i prijavama  za nezakonito skladištenje otpada na skladištu tvrtke Royal media d.o.o., 26.lipnja došlo je do “samozapaljenja” otpada. Požar otpada zagadio je zrak, ali i ugrozio sigurnost lokalnih objekata, pa tako i stanovništva.

Tvrtka Royal media inače je (ne) slavna po tome što je Grad Zagreb s njom u više navrata sklapao direktne pogodbe o skladištenju otpada, ignoriravši činjenicu da su nadležne inspekcije već zatvarale skladišta ‘Royal media’ tvrtke i da ona ima lošu praksu ‘zatrpavanja’ odlagališta ogromnim i neodobrenim količinama otpada.

 

Ovaj je požar, tvrde stručnjaci, nažalost posljedica sveprisutne prakse ilegalnog odlaganja i skladištenja otpada bez ikakvih konkretnih zakonskih sankcija, koja nije ograničena samo na ‘Royal mediu’ već postaje neka vrsta pravila, odnosno očekivane pojave u općem neredu.

 

Požar koji se dogodio u Sisku logično prijeti i odlagalištu te tvrtke, onom u Vrbovcu Samoborskom, na kojem je odložena nelegalna količina otpada, oko koje su se nakupili štakori i ostali nametnici: riječ je o pravoj ekološkoj bombi. Na području odlagališta u Vrbovcu Samoborskom nalazi se oko 3000 tona otpada, na samo 70 metara od prvih kuća. Taj se otpad nalazi  i u trećoj zoni zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana i unutar granice lovišta, pa je time ekološka šteta još mnogo veća.

 

 

 

 

Inicijativa za Jakuševac podnijela prijavu DORH-u zbog nezakonitog odlaganja biootpada

 

Udruge okupljene u ‘Incijativu za Jakuševec’ četvrtog su srpnja podnijele prijavu DORH-u i potom održale dobro posjećenu press konferenciju za medije.

Biootpad sakupljen iz smeđih spremnika sa područja grada Zagreba se dovozi u poslijepodnevnim satima na Deponij Jakuševec gdje bi se trebao skladištiti. Međutim, tom istom otpadu se nelegalno mijenja ključni broj otpada, te se biootpad evidentira kao miješani kućni otpad, a potom ga vozila Čistoće voze na brdo deponija na odlaganje.

„Radom s otpadom na takav način postupa se protivno zakonskim odredbama kojim se uređuje gospodarenje otpadom, a koji zabranjuje deponiranje biootpada, već se takav otpad po zakonu mora dalje obrađivati procesom kompostiranja. Razlog zbog kojeg ČISTOĆA postupa na takav način je činjenica da su gradska kompostišta (Markuševec, Jankomir, Jakuševec-Prudinec) pretrpana preko svih kapaciteta te ovakvim postupanjem ne mora predavati sakupljeni biootpad privatnim oporabiteljima prema važećim ugovorima, tj. ovakvim postupanje ČISTOĆA ne plaća daljnju oporabu otpada na štetu kvalitete života i zdravlja građana jer je, naročito dolaskom ljetnih vrućina, smrad koji se širi s Deponija zbog odlaganja biootpada nesnosan te se širi na cijelu gradsku četvrt Novi Zagreb- Istok ali i na područje gradske četvrti Peščenica-Žitnjak otkud svakodnevno stižu pritužbe građana na nesnosan smrad.

Ovom pressicom tražimo reakciju prvenstveno Državnog inspektorata, ali i svi nadležnih institucija, kao i predsjednika RH i premijera vlade RH jer je apsolutno nedopustivo da gradska komunalna poduzeća koja građani plaćaju da gospodare gradskim otpadom – ovakvim, kaotičnim i nelegalnim poslovanjem narušavaju kvalitetu života i zdravlje građana.

Također, tražimo i trenutačni raskid Ugovora o radu s voditeljem podružnice Čistoća – a to je Davor Vič, zbog nesavjesnog i protuzakonitog poslovanja, ali i činjenice da je u gradu Zagrebu od njegovog dolaska na čelo Gradske čistoće došlo do evidentnog raspada sistema u gradskom sustavu gospodarenja otpadom te se grad Zagreb doslovno guši u vlastitom smeću na način koji do sad u njegovoj dugoj povijesti nije viđen.“ – rekli su brojnim novinarima predstavnicu udruga, među kojima je i ‘Ekologija grada’.

 

 

Iskusni aktivisti sa Resnika bore se protiv kaosa u sustavu gospodarenja otpadaom

 

Udruga za zaštitu okoliša Resnik – koj je nekada stajala rame uz rame s Tomaševićem u ukazivanju na nelogičnosti u načinu gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, sada se svim silama protivi planu gradske uprave da na Resniku napravi, kako kažu, ‘novi Jakuševec’.

Kako je za portal Direktno i televiziju OTV izjavila predsjednica Udruge Branka Genzić-Horvat, Tomaševićevo djelovanje po pitanju gospodarenja otpada je na neki način “očekivano razočarenje”:

 

“Mi smo to naslutili još na početku, kada smo tražili sastanak od Tomaševića čim je preuzeo vlast, nastojeći konstruktivnim dijalogom i iskustvom pridonijeti realizaciji njihovih predizbornih obećanja za koje sad vidimo da su bile kvazi zelene politike, iako su izgledale da su zelene, a koje smo i mi podržavali. Očito da su naši ciljevi i očekivanja velikog broja građana iznevjerena i da je već u startu po preuzimanju vlasti nova koalicija krenula istim putem i da pomaka nema i neće ih biti bar u skorije vrijeme i kako stvari stoje”.

 

Iz dosadašnjih poteza koalicijske vlasti vidljivo je, kaže, Branka Genzić Horvat, da je riječ o tek nekakvim pojedinačnim mjerama, ali bez temelja, jer se kao i prethodni sustav bazira na prikupljanju mješovitog otpada i na izgradnji megaregionalnog centra za gospodarenje otpada na lokaciji Resnik, sa spalionicom otpada.

 

“Radi se o prikupljanju mješovitog otpada koji upravo traži spalionice i suprotan je načelima odvojenog prikupljanja i cirkularne ekonomije. Dugoročno će se blokirati sustav odvojenog prikupljanja, odnosno održivog razvoja i recikliranja. Grad je po nalogu Vlade sklopio sporazum sa Zagrebačkom županijom – u Zagreb će se dovoziti sve pomiješano smeće iz Grada i Županije i nema volje ni interesa da se uspostavi novi sustav koji je u skladu sa zelenim politikama, održivim razvojem i na kraju krajeva s direktivama koje smo dužni poštovati”, kazala je Genzić-Horvat za portal Direktno, a svoje je stavove ponovila i u emisiji ‘Svakodnevica’ OTV televizije.

 

 

Odgoda primjene novog sustava skupljanja otpada

 

Grad Zagreb priznao je da ranije najavljivani novi sustav skupljanja otpada neće biti spreman u ljeto, ali tvrde da će biti moguć – u jesen, od 1. listopada. Gradonačelnik je međutim, prije dva tjedna najavio da neće sve biti spremno niti do tog datuma,, pa je neizvjesno kada će i hoće li doći do ostvarenja novog plana skupljanja otpada, koji je izazvao snažnu javnu raspravu

 

Od insidera se doznaje da zaposlenici ‘Gradske čistoće’ masovno odlaze zbog nemogućih uvjeta rada.

 

„Pokažite to znanje i odlučnost koji su pokazivao svih ovih godina i recite nama, stanovnicima Zagreba, kako će izgledati grad Zagreb za tri, kako za pet, a kako za deset godina i što ćemo imati od ovoga smeća s kojim danas ne znamo gdje bismo.

Ako ćete izgraditi CGO za koji imate sve pripremljeno-ok, samo recite kad će to biti i učinite to.

Ako ćete izgraditi kompostanu , ok – samo recite kad će to biti i učinite i to.

Ako ćete izgraditi energanu i spalionicu otpada za koju već imate gotovu studiju utjecaja na okoliš – ok, samo recite kad će to biti i pa učinite i to.

Ako ćete zatvoriti Jakuševec kako ste i obećavali – ok, samo recite kad će to biti i učinite to. Vaše ime će biti upisano zlatnim slovima u povijest grada Zagreba

Vrijeme je da napokon nešto poduzmete i prestanete vrijeđati Zagrepčane praznim obećanjima, a onda se naknadno opravdavati zašto se nije uspjelo…

Dobili ste podršku građana kakvu nitko do sad nije imao, imate sve resurse na raspolaganju kako biste napravili ono što Zagrepčani očekuju i zaslužuju.“ – navela je u svom priopćenju udruga ‘Ekologija grada’.

 

 

Prosvjed na lokaciji planirane spalionice otpada u Podrutama kraj Novog Marofa

 

Udruga ‘Naš zavičaj’, koja djeluje uglavnom na području Varaždinske županije’, održala je krajem srpnja prosvjed protiv planova za postrojenje za spaljivanje otpada u postrojenju za vakuumsku pirolizu.

 

To je postrojenje, bez prethodnog informiranja javnosti, postavljeno u Podrutama, što je potvrdila inspekcija zaštite okoliša nakon provedenog izvida na poziv zabrinutih mještana. Stotine okupljenih ljudi najavilo je ustrajnu borbu. Na prosvjedu je istaknuto da prioritet lokalnih vlasti treba biti ulaganje u smanjenje nastanka otpada, ponovnu uporabu i recikliranje, a ne podrška privatnim incijativama za spaljivanje otpada.

 

Naime, iz medijskih nastupa Siniše Jenkača, gradonačelnika Novog Marofa, u čijem je sastavu mjesto Podrute, jasno je da lokalne vlasti nemaju ništa protiv planova za spaljivanje. Udruge su ih pozvale da slušaju glas javnosti i ne izdaju dozvole kojima bi omogućili zbrinjavanje otpada na navedenoj lokaciji. Peticiju, kojom se traži odustajanje od ovih planova, potpisalo je više od 1.200 ljudi iz šire okolice, javlja ‘Naš zavičaj’ u priopćenju.

 

 

Dramatična situacija u Soblinecu

 

U Soblincu, prekrasnom naselju na rubu grada Zagreba, naselju koje obiluje poljoprivrednim

zemljištima, šumama, jezerima, koje leži na podzemnim vodama, događa se svojevrstan ekocid.

Naime, u  tom naselju još uvijek nema osnovne infrastrukture – kanalizacije, pa se zbog toga ne može pristupiti niti izgradnji dječjeg vrtića. Priopćenje građana Soblineca prilažemo u cijelosti u likovima ovog newslettera.

 

„Tu može raditi, u Prigorskoj 18., kožna industrija (Reko/Amdra), dovoziti sirove kože,

skladištiti ih pod vedrim nebom zajedno sa otpadom poput ušiju, rogovima, papcima,

strugotinama… Možete li zamisliti taj smrad i da živite 50 metara od toga? Svatko tko je

imalo ekološki osviješten znat će da ta industrija koristi kemikalije, opasne kemikalije koje su,

između ostalog, kancerogene. Teški metali i opasne kemikalije u području podzemnih voda a

sve bez kanalizacije.

 

Druga tvrtka je Nur parts doo, u istoj ulici na broju 7.,  prošle godine – 16.07.2021. – dobila dozvolu za gospodarenje “neopasnim otpadom”. NEOPASNIM! Čitanjem elaborata i dozvole za rad nailazimo na otpadne boje i lakove, otpad od uklanjanja boja i lakova, otpadne tiskarske tonere, ulja i masti… zar je neopasan otpad: visoko zapaljiv, otrovan, kancerogen, toksičan za reprodukciju, mutagen, ekotoksičan…? Nije, to je itekako opasan otpad, što i piše u Pravilniku o katalogu otpada. U elaboratu nije naveden EE otpad, a vidimo ga u dvorištu tvrtke, kao i automobilske gume.“ – navode ogorčeni stanovnici Soblineca, koji bi mogao biti idiličan dio grada Zagreba, a zbog nemara postaje opasan po zdravlje stanovnika jednako kao Jakuševec.

 

Slikovni materijal i dokumentaciju preuzmite na ovom linku

2

Novi požar zagrebačkog smeća – ovaj put u ulici Struge

Niti 48 sati nakon što se zamjenik gradonačelnika Korlaet pohvalio da su očistili divlje odlagalište u ulici Struge, na tom omanjem brdu ilegalnog smeća izbio je požar koji je brzom intervencijom vatrogasaca ugašen.

Naime, kao što su javili portali, zamjenik gradonačelnik Luka Korlaet objavio je 20.7. slike prije i poslije čišćenja ilegalnog odlagališta otpada u Ulici Struge kod Čulinečke. Posebno se zahvalio radnicima Čistoće ‘zbog čijeg velikog napora ovaj Grad postaje boljim’.

ZAHVALIO RADNICIMA ČISTOĆE! Luka Korlaet: ‘Krenuli smo s čišćenjem ilegalnih odlagališta otpada’ – Zagreb.info

Ali već danas tamo se dogodio požar…

POŽAR NA ŽITNJAKU Gori glomazni otpad, na terenu su vatrogasci – Zagreb.info

Ovim apeliramo na Grad i Čistoću da budu oprezni u ‘sređivanju stanja’ i ne rade daljnji kaos, jer kao što se njihovi outsourceri iz ‘Royal Media’ nisu baš proslavili, umalo je izbjegnuta tragedija tijekom današnjih visokih temperatura i tamo gdje ureduje direktno gradska uprava i njene firme.

Također pozivamo da se problem gradskog otpada trajno riješi, a kako – odavno su rekli stručnjaci koje smo okupili na tribini održanoj u DVD Jakuševec. Sve je na našem YouTube kanalu: (120) Ekologija grada – YouTube

 

 

 

 

 

pr1

Inicijativa za Jakuševec: Što se zapravo događa na deponiju Jakuševec-Prudinec?

Biootpad sakupljen iz smeđih spremnika sa područja grada Zagreba se dovozi u poslijepodnevnim satima na Deponij Jakuševec gdje bi se trebao skladištiti. Međutim, tom istom otpadu se nelegalno mijenja ključni broj otpada, te se biootpad evidentira kao miješani kućni otpad, a potom ga vozila Čistoće voze na brdo deponija na odlaganje.

Radom s otpadom na takav način postupa se protivno zakonskim odredbama kojim se uređuje gospodarenje otpadom, a koji zabranjuje deponiranje biootpada, već se takav otpad po zakonu mora dalje obrađivati procesom kompostiranja.

Razlog zbog kojeg ČISTOĆA postupa na takav način je činjenica da su gradska kompostišta (Markuševec, Jankomir, Jakuševec-Prudinec) pretrpana preko svih kapaciteta te ovakvim postupanjem ne mora predavati sakupljeni biootpad privatnim oporabiteljima prema važećim ugovorima, tj. ovakvim postupanje ČISTOĆA ne plaća daljnju oporabu otpada na štetu kvalitete života i zdravlja građana jer je, naročito dolaskom ljetnih vrućina, smrad koji se širi s Deponija zbog odlaganja biootpada nesnosan te se širi na cijelu gradsku četvrt Novi Zagreb- Istok ali i na područje gradske četvrti Peščenica-Žitnjak otkud svakodnevno stižu pritužbe građana na nesnosan smrad.

Ovo pressicom tražimo reakciju prvenstveno Državnog inspektorata, ali i svi nadležnih institucija, kao i predsjednika RH i premijera vlade RH jer je apsolutno nedopustivo da gradska komunalna poduzeća koja građani plaćaju da gospodare gradskim otpadom – ovakvim, kaotičnim i nelegalnim poslovanjem narušavaju kvalitetu života i zdravlje građana.

Također, tražimo i trenutačni raskid Ugovora o radu s voditeljem podružnice Čistoća – a to je Davor Vič, zbog nesavjesnog i protuzakonitog poslovanja, ali i činjenice da je u gradu Zagrebu od njegovog dolaska na čelo Gradske čistoće došlo do evidentnog raspada sistema u gradskom sustavu gospodarenja otpadom te se grad Zagreb doslovno guši u vlastitom smeću na način koji do sad u njegovoj dugoj povijesti nije viđen.

povrće

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo platformu za sprečavanje otpada od hrane

U okviru provedbe mjere C1.5 R4 Unaprjeđenje sustava doniranja hrane iz Nacionalnog plana opravka i otpornosti 2021.-2027. provedena su dva projekta u cilju digitalizacije sustava i procesa doniranja hrane i sustava sprječavanja nastajanja otpada od hrane, javlja Ministarstvo poljoprivrede.

Kroz projekt „Nadogradnja informacijskog sustava e-doniranje“ postojeće informatičko rješenje za doniranje hrane je izrađeno na tehnološki naprednijem sustavu, čime je omogućen ispravak nedostataka uočenih tijekom dosadašnjeg operativnog rada u sustavu. Sustav je nadograđen i dodatnim funkcionalnostima osobito vezano uz prilagodbu postojećeg sustava za regionalno upravljanje što bi trebao predstavljati temelj za uvođenje sustava županijskih koordinatora odnosno banki hrane kao i generiranje statističkih izvještaja i sl.
Informacijski sustav za doniranje hrane izradilo je Ministarstvo poljoprivrede krajem 2018. godine kao virtualno centralno mjesto za distribuciju i koordinaciju donirane hrane. Ideja je bila povezati donatore i posrednike preko informacijskog sustava u koji bi donatori mogli prijaviti hranu koju žele donirati te se povezati sa posrednicima koji su relativno blizu i imaju transportne i skladišne kapacitete, pri čemu bi se svakako vodilo računa o potrebama krajnjih primatelja koje opskrbljuje posrednik.

Prednosti ovakvog sustava uključuju manje opterećenje donatora, lakšu komunikaciju između donatora i posrednika, centralno upravljanje, usklađenost ponude i potreba, pokrivenost perifernih dijelova Republike Hrvatske te transparentnu podjelu donacija. Informacijski sustav za doniranje hrane dostupan je na ovoj poveznici.

Ako ste subjekt u poslovanju s hranom koji želi donirati hranu ili ste posrednik u lancu doniranja hrane registriran pri Ministarstvu poljoprivrede, a nemate korisničko ime i lozinku za primjenu Informacijskog sustava za doniranje hrane, molimo Vas obratite nam se putem e-pošte: uprava.stocarstvo@mps.hr

Internet Platforma za sprječavanje otpada od hrane je uspostavljena u svrhu pojednostavljenja razmjene informacija i iskustava te jačanja suradnje u području sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, a cilj joj je povećati informiranost svih zainteresiranih dionika, ovisno o njihovim interesima, o prednostima koje mogu imati primjenjujući nove ili drugačije pristupe u proizvodnji, distribuciji, skladištenju ili konzumaciji hrane. U tom smislu Platforma predstavlja sustav za razmjenu informacija, dijeljenje vlastitih iskustava i najboljih praksi s informacijama o idejama, mogućnostima i načinima provedbe aktivnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane te integraciju svih informacija o temi otpada od hrane na jednom mjestu. Platforma je namijenjena nadležnim tijelima, subjektima u poslovanju s hranom (primarnim proizvođačima, prerađivačima, distributerima, trgovcima hranom i ugostiteljima), akademskoj i znanstvenoj zajednici, udrugama potrošača, raznim udrugama civilnog društva i potrošačima.

Internet platforma za sprječavanje otpada od hrane dostupna je na ovoj poveznici. 

old-ship-1272630_960_720

Hladnim rezanjem dotrajalih brodova smanjuju emisije štetnih plinova

U brodogradilištu u Kielu u Njemačkoj počeo je pilot projekt recikliranja starih brodova metodom hladnog rezanja. Autori takvog koncepta tvrde da se hladnim rezanjem smanjuju emisije štetnih plinova u atmosferi te se nadaju da će EU prepoznati i primijeniti njihovu ideju, piše Morski.hr. 

Iz startup tvrtke Leviathan kažu da su proveli zadnjih 10 godina razvijajući održive tehnologije recikliranja brodova, a kao rezultat tog napora osmislili su postupak hladnog rezanja. Prema navodima tvrtke, testiranja su pokazala su da tehnologija čistog rezanja može smanjiti emisije CO2 tijekom procesa rastavljanja broda. Radili su, tvrde, na optimizaciji i mehanizaciji kako bi proces bio i siguran i ekonomičan za postupke recikliranja brodova u industrijskim razmjerima.

Održivi proces recikliranja sada će se prvi put primijeniti na 123 metra dugom desantnom plovilu u pogonu njemačkog mornaričkog brodogradilišta koristeći tehnologije koje je razvio Leviathan. 56-godišnji brod, HC Hagemann 1 , radio je kao opskrbni brod. Prema pravilima EU-a, rezanje se mora obaviti na čvrstoj podlozi kako opasni materijali ne bi dospjeli u tlo.

– Za njemačka mornarička brodogradilišta, koja tradicionalno grade i preuređuju plovila, ekološki prihvatljivo recikliranje je svakako dobrodošlo kao novi izazov koji rado prihvaćamo, priopćili su iz brodogradilišta.

Rezanje broda kreće 20. lipnja, a očekuje se da će proces trajati do šest tjedana. U sklopu ovog jedinstvenog projekta, brodogradilište će omogućiti umjetnicima da koriste rezani materijal s broda za daljnju obradu odnosno izradu umjetničkih djela.

Facebook Krešimir Ačkar

S obala jezera Novo Čiče 150 volontera očistilo čak 13 tona različitog otpada

Akcijom čišćenja oko jezera Novo Čiče, u kojoj je prikupljeno čak 13 tona otpada, jučer je završilo ovogodišnje izdanje ekološkog projekta “Od izvora do mora” Coca-Cole, Konzuma i Jutarnjeg lista.

Čišćenju jezera pridružilo se oko 150 volontera u organizaciji Športske ribolovne udruge “Odra” Velika Gorica, Kulturno-umjetničkog društva “Čiče” Novo Čiče i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Čiče, a događaj je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar. Velika vrućina nije spriječila volontere da vrijedno obave svoj zadatak, a otpad je nakon akcije zbrinut na odgovarajući način.

Ovogodišnje izdanje projekta “Od izvora do mora” započelo je na Svjetski dan okoliša, 5. lipnja, akcijom čišćenja Promenade u Osijeku. Također, istoga dana, održano je i šest manjih ekoloških akcija čišćenja diljem Hrvatske – u Valpovu, Bjelovaru, Trogiru, Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu. Nakon toga slijedile su velike akcije čišćenja na Čiovu te u Dugoj Resi i Rijeci. Zaključno s akcijom čišćenja oko jezera u Novom Čiču prikupljeno je 26 tona otpada, javlja Jutarnji list. 

Na samom kraju ovogodišnjeg izdanja projekta “Od izvora do mora”, u utorak, 28. lipnja, zaposlenici tvrtki partnera projekta – Coca-Cole, Konzuma i Hanza Medije – u obliku plogginga, kombinacije trčanja i prikupljanja otpada, čistit će park Maksimir u Zagrebu.

Projekt je podržalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a akciji je nazočila Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

“Klimatske promjene uzimaju sve veći danak. Najnoviji podaci svjetske meteorološke organizacije pokazuju da vremenske nepogode koje se direktno mogu povezati s klimatskim promjenama odnose 115 života i 202 milijuna dolara – na dan! Za smanjenje našeg pogubnog utjecaja na klimu potrebna je brza i učinkovita akcija. Velike kompanije kao što je Coca-Cola imaju u rukavu možda i najvažniji adut za tranziciju, a to je utjecaj na potrošače! Mi u Ministarstvu pozdravljamo i odazivamo se na svaku akciju čišćenja koja se događa u našoj blizini, ali bilo bi puno bolje kad ambalažnog otpada ne bi bilo. Hrvatska ima kontinuirani porast potrošnje ambalaže, a u 2019. godini prosječno smo proizveli 74 kilograma ambalažnog otpada po stanovniku. To nam je taman negdje i prosječna hrvatska težina. Zamislite kraj sebe još jednog čovjeka od plastike! Pritom još uvijek recikliramo manje od polovice ambalažnog otpada”, rekla je.

Velikogorički gradonačelnik Krešimir Ačkar zahvalio je organizatorima i volonterima te naglasio: “Zaštita i očuvanje okoliša jedan su od najvećih izazova s kojima se susreću lokalne vlasti u Republici Hrvatskoj. Tako je i ovdje kod nas u Velikoj Gorici. Stoga smo pokrenuli cijeli niz aktivnosti u cilju sprečavanja ilegalnog odlaganja otpada na našem području, što je posebno uzelo maha nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa. Od aktivnosti spomenut ću postavljanje lovačkih kamera na širem području grada, suradnju sa ŠRU Odra i njihovim ribočuvarima, te naravno akcije čišćenja kao što je ova današnja. Sačuvati čisti okoliš naša je obveza prema našoj djeci i budućim generacijama.”

Tekst u cijelosti pročitajte OVDJE. 

1

Ekologija grada: požar kakav upravo gori u Sisku prijeti i Vrbovcu Samoborskom

U Sisku je u nedjelju poslijepodne buknuo veliki požar. Vatra je na podružju skladišta tvrke ‘Royal media’, znamenite po tome što je grad Zagreb s njom prošle godine sklopio direktnu pogodbu o drobljenju zagrebačkog otpada, pa prijevozu natrag na Jakuševac, zbog koje je protiv Tomislava Tomaševića kasnije podnijeta kaznena prijava udruge ‘Ekologija grada’.
Tvrtka ‘Royal media’ ima vrlo sličnu situaciju u Vrbovcu Samoborskom, gdje joj je odlukom državnog inspektorata zatvoreno skladište. Skoro godinu dana otkako je upravni odjel Zagrebačke županije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ukinulo dozvolu tvrtki Royal Media i naložilo da raščisti prekomjerne količine otpada koje su nagomilali na području Vrbovca Samoborskog, situacija se tamo i dalje nije pomakla s mrtve točke. Novim dolaskom toplog vremena, stanovnicima tog malog pitomog mjesta prijeti nova najezda štakora, nametnika, ali i prava ekološka bomba pod njihovim prozorima – požar jednak ovome koji upravo gori u Sisku, upozoravaju u udruzi Ekologija grada.
“Nešto iza 17 sati planuo je požar u Novom Pračnu, na području hale tvrtke Royal Media koja se bavi prikupljanjem i obradom otpada. U tijeku je gašenje nakon čega će biti obavljen očevid. Policija je obaviještena kao i inspekcije…”, objavio je portal Sisak.info, a očevidci kažu da je na terenu devet vatrogasnih vozila.
Foto i video: ekologija-grada.hr
4

Ekologija grada: Zagreb se guši u smeću, rješenja nam trebaju ODMAH

Upozoravali smo na besmislenost i nemogućnost provedbe ovog plana rada s otpadom, kada je u

veljači najavljen – i pokazalo se da smo u pravu. Jučer je i službeno odgođen početak provođenja

novog sustava prikupljanja i odvoza otpada sa zagrebačkih ulica, pompozno najavljenog za prvi

srpnja.

No apsolutno nikome ne smije biti dopušteno da likuje nad još jednim porazom u sustavu

gospodarenja otpadom grada Zagreba, Nažalost, na ovakve poraze smo već polako naviknuti i već ih

uvelike osjećamo na kvaliteti života. Na izgledu, ali i okolišu našeg grada kojim bi se dolaskom ljeta

trebali širiti neki ugodniji mirisi a ne mirisi ustajaloga smeća.

U veljači smo, zajedno sa još sedam udruga, organizirali dobro posjećenu tribinu u kvartu Jakuševec.

Na tribinu su, osim nekoliko stotina stanovnika Novog Zagreba, došli i predstavnici svih političkih

opcija u gradu Zagrebu osim – gradonačelnika. Kao govornici, pojavili su se i stručnjaci koji su dali tri

različita rješenja za problem otpada u gradu Zagrebu. Rješenja, dakle, postoje, samo ih treba odabrati

i provesti.

Zagrebu treba rješenje problema ODMAH, Zagreb treba i zaslužuje Upravu koja će odlučno ali i

razborito donijeti odluku koja se može provesti u gradu kojim upravlja bez obzira na sve probleme

koji se na putu pojave, bez obzira na ¨kosture iz ormara¨, probleme u opskrbnim lancima,

prehlađenim djelatnicima Holdinga i ostalim besmislenim opravdanjima kojih smo se naslušali…

Plan koji se ne provede ostaje samo ideja, a idejama se ne može upravljati metropolom, naročito ne

gospodarenjem otpadom u metropoli koja se doslovno guši u – smeću. Svom vlastitom smeću.

Gradonačelniče, dosta je skrivanja i opravdavanja za neuspjehe u sustavu gospodarenja otpadom jer

je to tema na kojoj ste dobili povjerenje građana Zagreba.

Pokažite to znanje i odlučnost koji su pokazivao svih ovih godina i recite nama, stanovnicima Zagreba,

kako će izgledati grad Zagreb za tri, kako za pet, a kako za deset godina i što ćemo imati od ovoga

smeća s kojim danas ne znamo gdje bismo.

Ako ćete izgraditi CGO za koji imate sve pripremljeno-ok, samo recite kad će to biti i učinite to.

Ako ćete izgraditi kompostanu , ok – samo recite kad će to biti i učinite i to.

Ako ćete izgraditi energanu i spalionicu otpada za koju već imate gotovu studiju utjecaja na okoliš –

ok, samo recite kad će to biti i pa učinite i to.

Ako ćete zatvoriti Jakuševec kako ste i obećavali – ok, samo recite kad će to biti i učinite to. Vaše ime će biti upisano zlatnim slovima u povijest grada Zagreba

Vrijeme je da napokon nešto poduzmete i prestanete vrijeđati Zagrepčane praznim obećanjima, a

onda se naknadno opravdavati zašto se nije uspjelo…

Dobili ste podršku građana kakvu nitko do sad nije imao, imate sve resurse na raspolaganju kako

biste napravili ono što Zagrepčani očekuju i zaslužuju.

Molimo Vas, riješite problem!

 

Udruga Ekologija grada

tt4

Tomašević odgodio uvođenje novog sustava odvoza otpada do 1. listopada

Na redovnoj konferenciji za medije gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je odgodu uvođenja novog sustava odvoza otpada. Datum se s 1. srpnja pomiče na 1. listopada, objavio je gradonačelnik.

-Želimo da sustav bude dobro pripremljen – rekao je Tomašević, a komentirao je i proces pregovora oko prodaje vrećica za otpad s trgovačkim lancima u kojima će se prodavati. Kako za sad stvari stoje, prodavat će se u Tisku, Konzumu i Sparu, kazao je Tomašević.

-Usprkos inflaciji, dogovorena se cijena neće mijenjati. Ostaje dvije kune za 10 litara, četiri za 20 litara i osam za 40 litara- rekao je.

U gradu je trenutno 122000 spremnima za otpad što je previše pa će se dobar dio toga maknuti s javnih površina. Voditelj podružnice Čistoća Davor Vić priznao je pak probleme s odvozom komunalnog otpada.

-U zadnjih pet godina, naglasio je, Čistoća nije kupila ni jedan kamion.-Neka od vozila su iz sredine 90-h pa je teško predvidjeti kakvi će biti kvarovi, no Holding je stabilizirao poslovanje pa je sada lakše nabaviti dijelove. Raspisan je i natječaj za nabavku 15 novih vozila i to je dio trogodišnjeg plana za nabavku 60 novih vozila. Sada nam 17 vozila radi bez prestanka. Idemo i u najam vozila koja dolaze tijekom kolovoza- najavio je Vić. Govorio je i o nedostatku terenskog kadra u podružnici koju vodi.

-Započeli smo proces zapošljavanja 50 komunalnih radnika i očekujemo da ćemo do kraja mjeseca oformiti – rekao je.

Digital Camera

Svim radnicima koji čiste naše gradove sretan Svjetski dan odvoza otpada!

Razvijene zemlje svijeta današnji datum, 17. lipnja slave kao Dan odvoza otpada. Njegovim obilježavanjem nastoji se izraziti zahvalnost radnicima koji svakodnevno vode brigu da naši gradovi, rijeke, mora i planine ostanu čisti. Usprkos tome što se njihov rad često omalovažava, radnici tvrtki poput zagrebačke Čistoće rade težak i iznimno važan posao te su prijeko potrebni u modernom svijetu.

Global Garbage Day u SAD-u je prvi puta obilježen 2011 na poticaj Johna D. Arwooda, vlasnika specijalizirane tvrtke za gospodarenje otpadom koji ej uvidio da njegovi radnici ne dobivaju dovoljno priznanja za svoj posao pa je pokrenuo i osobno financirao obilježavanje ovog dana. Osam godina kasnije on ej preimenovan u “Waste & Recycling Workers Week”; odnosno u Tjedan radnika u poslovima s otpadom i recikliranjem. U našem susjedstvu, dan otpada obilježava se u Beču, a radnicima u komunalnom poduzeću MA 48 čestitku ej uputio gradonačelnik Michael Ludwig.

„Za mene kao gradonačelnika posebno važno naglasiti koliko je cijeli Beč danas na njih ponosan. Prije dvije godine uspio sam ispuniti svoju osobnu želju iz djetinjstva i cijeli dan biti na cesti kao radnik MA 48. Tada sam na najbolji način doživio važnost njihovog rada i uvjerio se koliko ih Bečani i Bečanke pozitivno doživljavaju. I to s punim pravom jer MA 48 je važan dio naših komunalnih službi od općeg interesa – izjavio je bečki gradonačelnik, a i mi ovim putem svim radnicima u odvozu otpada čestitamo njihov dan!

The Hojo and its garden of Tofukuji Temple

Održivost glavna tema konferencije Future Tense

Održivost, ekologija, zelena industrija – jesu li to samo isprazne riječi kojima se razbacujemo i što one uopće znače u praksi malih i srednjih gradova i kompanija? Tema održive budućnosti jedna je od onih o kojima se najviše pričalo na ovogodišnjoj konferenciji Future Tense, koja se održala 8. i 9. lipnja u Laubi u organizaciji Komunikacijskog laboratorija, prenosi PoslovniFM.

Uvod u temu održive budućnosti dao je danski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, Njegova Ekscelencija Ole Frijs-Madsen. Nakon njega svoje je predavanje održala izvršna direktorica Instituta za studije budućnosti iz Kopenhagena, futurologinja Daria Dasha Krivonos.

„Kad se bavimo s nepredvidljivim problemima budućnosti, postoje dvije moguće opcije. Jedna je da se pravite da problem ne postoji i pretpostavite da će budućnost izgledati poput prošlosti. Druga je da prihvatite nepredvidljivost kao sastavni dio života i razviti scenarije kako biste mogli donositi informirane odluke. Ne kako biste predvidjeli, nego kako biste naučili koje akcije možete poduzeti da biste se pripremili za budućnost koja je drugačija od današnjosti. Koju ćete opciju izabrati?“, rekla je Krivonos i dodala:

„Napredak nije dan, on je proizvod vizije, predanosti i djelovanja. Promjena dolazi! Vremena se mijenjaju, moramo se mijenjati i mi. A kada zamišljamo budućnost, trebamo se truditi više“, kazala je Krivonos.

Nakon predavanja, futurologinji su se na pozornici priključili lideri hrvatske i regionalne poslovne scene koji su na panelu raspravljali o različitim aspektima održivosti. Diskusiju je moderirala Maja Jurišić iz Pokreta otoka.

Generalni menadžer kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, Laurentiu-Florin Dimitriu, istaknuo je posvećenost najveće korporacije na svijetu dugoročnim zelenim ciljevima koji su usklađeni s onima Ujedinjenih naroda.

„Imamo ambiciozan cilj i želimo ga ostvariti. Naš dugoročan cilj je – zaštititi buduće generacije, a potrošači to cijene. Održivošću mi ne gubimo svoje potrošače, dapače, oni to traže od nas. Održivost nije trošak, održivost je ulaganje u budućnost“, rekao je Laurentiu-Florin Dimitriu.

Uz njega, na panelu su sudjelovali futurologinja Daria Dasha Krivonos i Milla Bruneau, predstavnica finskog grada Lahtija, koji je prošle godine bio Zelena prijestolnica Europe. Bruneau je podijelila vrijedna iskustva i savjete za sve gradove koji su, poput Lahtija, prosječni kad se radi o resursima i prihodima, ali su uspjeli doći do impresivnih rezultata održivosti.

Kompletni članak preuzet s PoslovniFm pročitajte OVDJE.

slika Life

Obilježena 30. godišnjica ekološkog programa LIFE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao Nacionalna kontakt točka za ekološki Program Life, organiziralo je danas u Izložbenom paviljonu Botaničkog vrta u Zagrebu obilježavanje 30. godišnjice ovog programa. Obilježavanju je prisustvovao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, a okupljenima se putem video veze obratio i Angelo Salsi, direktor odjela za program Life u Izvršnoj agenciji za klimatsku infrastrukturu i okoliš.

Nakon uvodnih obraćanja, dosadašnji korisnici su predstavili neke od najznačajnijih projekata u posljednjih 30 godina: Life Lynx, LIFE Artina, Life Contra Ailanthus, Drava Life, WiseDravaLife, Life WildIsland, Life Beaver, Dinara back to Life, Life EuroLargeCarnivores, Life SWiPE, Life Against Bird Crime, Balkan Detox Life, Life Askreach, Life Level(s), Life4GreenBroadband i Life CROLIS.

Europska unija kroz posljednjih 30 godina ovim ekološkim programom uspješno doprinosi zaštiti okoliša i prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo. Program Life odigrao je značajnu ulogu u provedbi glavnog zakonodavstva Europske unije o zaštiti okoliša i očuvanju prirode, a kao predvodnik ulaganja u zelena rješenja pomogao je brojnim nadležnim tijelima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u razvoju, nadogradnji i provedbi okolišne legislative te povezao brojna poduzeća, znanstvene i nevladine organizacije u potrazi za zelenim rješenjima, najboljim praksama te inovativnim tehnologijama orijentiranim na tržište. Program Life djeluje i kao katalizator za široku primjenu uspješnih rješenja i integraciju okolišnih i klimatskih ciljeva u politike i prakse drugih sektora.

Od 1992., kada je pokrenut, kroz Program LIFE sufinancirano je više od 5.500 projekata diljem Europe, a u Republici Hrvatskoj više od 50 projekata u ukupnoj vrijednosti hrvatskih korisnika od gotovo 37 milijuna eura, gdje doprinos Programa LIFE hrvatskim korisnicima iznosi gotovo 24 milijuna eura.
Od 2016. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daju financijsku podršku Programu LIFE u okviru čega je dosad korisnicima isplaćeno preko 16 milijuna kuna za provedbu projektnih aktivnosti.

Ministar Filipović čestitao je svim dosadašnjim korisnicima na uspješno provedenim projektima i iskazao punu podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i u budućem razdoblju, te najavio kako će se sljedeći tjedan objaviti novi javni poziv programa Life.

Otpad u Savi

‘Pirati plastike’ povodom Dana Save: U slivu rijeke Save ima puno plastičnih vrećica, a mikroplastika je prisutna svuda :-(

Dan rijeke Save obilježili su na virtualnom okruglom stolu suradnici projekta Plastic Pirates, koji je na inicijativu Savske komisije za ovu prigodu uz Sloveniju proširen i na Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Znanstvenici i učenici predstavili su rezultate uzorkovanja na Savi i Bosni.
Projekt Plastic Pirates prošle je godine privukao 67 osnovnih škola i 32 srednje škole na istraživanje onečišćenja slovenskih rijeka. U projektu je sudjelovalo ukupno 1517 učenika i studenata te oko 200 mentora. Pod pokroviteljstvom trojca koji predsjeda Vijećem EU, suradnja znanstvenika i mladih odvijala se i u Njemačkoj i Portugalu, a povodom ovogodišnjeg Dana Save, na inicijativu Savske komisije proširena je na Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, gdje je na projektu sudjelovalo još 5 srednjih škola.
U ovogodišnjoj proljetnoj kampanji sudjelovalo je 86 učenika iz sliva rijeke Save, koji su na obalama evidentirali i uklonili 755 komada otpada. Uzimanje uzoraka sa riječnih obala provedeno je korištenjem dvije različite metodologije, čiji je cilj bio dobiti podatke o količini, vrsti i sastavu glavnog (makro) otpada. Očekivano, ovom kampanjom uzorkovanja otpada također je dominirala plastika, koja je činila 66% ukupnog otpada. U 51% slučajeva to su bili proizvodi za jednokratnu upotrebu. Najčešći otpad na obalama Save i Bosne bile su plastične vrećice, boce, čepovi za boce, ambalaža brze hrane, opušci od cigareta itd. Prilikom uzorkovanja plutajućeg otpada očekivalo se da će na površini vode prevladavati otpadci od plastičnih materijala, uglavnom zbog uzgona, mase, trajnosti, kompaktnosti i oblika. Vizualnim promatranjem plutajućeg otpada otkriveno je 45 komada otpada, od čega su prevladavale plastične vrećice (74%) i vlažne maramice (11%).
Mikroplastike (čestice veličine 1-5 mm) je bilo u Ljubljani, u Zagrebu je nije bilo, ali je bilo u Gradišci i Šapcu. U uzorcima rijeke Save uglavnom je bio prisutan polietilen u obliku filmova i fragmenata. Uzimajući u obzir tokove rijeke Save na vodomjernim postajama u blizini mjesta uzorkovanja, procijenjeno je da se godišnji unos mikroplastike preko Save povećava od Ljubljane do Beograda. Rijeka Bosna također je zagađena mikroplastikom. Učenice i učenici naglasili su: „Nije dovoljno imati čistu obalu, trebaju nam i čiste rijeke.“.
Dragan Zeljko, izvršni tajnik Savske komisije, naglasio je da sudjelovanje mladih u obilježavanju Dana Save traje od 2008. godine, kada je osnovan Parlament mladih sa sliva rijeke Save, kao jedinstvena platforma koja omogućava da se glasovi mladih ljudi čuju te potiče njihovu uključenost u proces upravljanja vodama.
Duška Kunštek, predsjedavajuća Savske komisije, naglasila je kako je uključivanje mladih iznimno važno za održivi razvoj i očuvanje bogate biološke raznolikosti i jedinstvene ljepote sliva rijeke Save.
Važnost projekta
Rijeke predstavljaju transportni put otpada do konačne stanice – mora i oceana. Količine otpada kvantificirane su u morima i oceanima već nekoliko godina, ali za rijeke su ta saznanja manja. Metodologije za praćenje sastava vrsta i količine otpada na rijekama još su u razvoju. Trenutačno ne postoji jedinstven znanstveni pristup kvantificiranju otpada u i uz rijeke u EU. Prilika za prvi korak učinjena je u sklopu projekta Plastic Pirates koji će ove jeseni ponovno angažirati slovenske škole i studente.

Polja suncokreta

Ministarstvo poljoprivrede odgovorilo Biljani Borzan: ‘Hrvatska koristi upola manje pesticida od europskog prosjeka’

Ministarstvo poljoprivrede u potpunosti odbacuje netočne, politikantske i zlonamjerne tvrdnje zastupnice Borzan koja dezinformira hrvatsku javnost tvrdeći da Vlada RH izravno lobira i zalaže se da Europska unija odustane od obvezujućih ciljeva smanjenja upotrebe kemijskih pesticida u proizvodnji hrane, pri čemu ne priznaje hrvatske uspjehe na EU razini i djeluje protiv vitalnih interesa Hrvatske.

Hrvatska je, uz Bugarsku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Austriju, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju, podržala komunikaciju Poljske u kojoj je iskazana zabrinutost po pitanju ostvarenja EU cilja koji se odnosi na smanjenje korištenja sredstva za zaštitu bilja na način da države članice smanje korištenje istog za 50 % na nacionalnoj razini, naglašavajući potrebu za uvažavanjem pojedinačnih razlika država članica. Na samom sastanku AGRIFISH Vijeća u ožujku istu informaciju usmeno su podržali i svoje razumijevanje iskazali još Cipar, Portugal, Finska, Grčka, Irska i Nizozemska.

Naime, zajednički dokument ne osporava EU cilj iz strategije „Od polja do stola“, ali naglašava da se on mora postići uvažavanjem razlika u pogledu količine korištene aktivne tvari po hektaru poljoprivrednog zemljišta i već postignutih rezultata na razini država članica. Uz ostalo navodi se kako ciljevi smanjenja korištenja pesticida ne bi trebali dovesti do smanjenja poljoprivredne proizvodnje, kako ne bi ugrozili prehrambenu sigurnost Europske unije i povećali ovisnost o uvozu hrane. Ukoliko zastupnica Borzan smatra da ne treba vrednovati činjenicu da Hrvatska koristi upola manje pesticida po hektaru od europskog prosjeka ili ne razumije navedenu problematiku ili svjesno radi protiv interesa hrvatskih poljoprivrednika i hrvatske proizvodnje hrane.

Ovi su navodi u skladu su s već ranije usvojenim nacionalnim stajalištima ili stavovima institucija Europske unije, pri čemu je ovo okvirno stajalište Vlade Republike Hrvatske bilo raspravljeno u Hrvatskom saboru te su ga podržali saborski odbori za poljoprivredu, okoliš i europske poslove, s obzirom da Hrvatska koristi upola manje pesticida, 1,04 kg/ha, od prosjeka Europske unije koji iznosi 2,05 kg/ha. I Vijeće EU u svojim zaključcima iz listopada 2020. godine, u ime svih država članica Europske unije, navodi da u ostvarenju zajedničkih EU ciljeva treba voditi računa o već postignutom uspjehu te o različitim polazišnim točkama, okolnostima i uvjetima državama članica. Na kraju, i Europski parlament je u svojoj rezoluciji o strategiji „Od polja do stola“ pozvao Komisiju da pojasni kako će osigurati da individualni doprinosi država članica ciljevima smanjenja korištenja pesticida budu utvrđeni na način da uvažavaju njihove različite startne pozicije, kao i raspoloživost alternativnih sredstava i njihov učinak na sektor, prihode poljoprivrednika i na prehrambenu sigurnost.

Ovo su sve pitanja na koja su države članice tražile dodatne odgovore te smatramo opravdanim ukazivati na njih i tražiti obrazloženja prije preuzimanja dodatnih obveza kroz novi EU zakonski okvir. To ne znači da Vlada Republike Hrvatske podržava neekološke metode proizvodnje, kako maliciozno i populistički implicira zastupnica Borzan, kao uostalom ni Hrvatski sabor, Vijeće EU ili Europski parlament, koji su svi ukazali na slične probleme koji mogu nastati u provedbi ciljeva strategije „Od polja do stola“.

Odlučno odbacujemo tvrdnje da se Hrvatska protivi održivom korištenju pesticida i ekološkim ciljevima, osobito s obzirom da je Hrvatska je po mnogim okolišnim pokazateljima iznad prosjeka Europske unije i primjer drugim državama članicama. Ministarstvo poljoprivrede već niz godina provodi i financira mjere kojima se unaprjeđuje okolišna održivost poljoprivredne proizvodnje te smo u skladu s nacionalnim i EU ciljevima spremni i na veći iskorak. Pri tome imamo odgovornost istovremeno osigurati opstojnost hrvatske poljoprivrede, njezinu veću konkurentnost i veću prehrambenu sigurnost hrvatskih građana te utjecati na donošenje pravila koja su ključna za ostvarivanje strateških interesa Republike Hrvatske.

IMG_5066

Što bi na betonske žardinjere rekao Šenoa?

Betonske žardinjere koje se nalaze u novoj pješačkoj zoni Stara Vlaška plijene pažnju građana.

Što vi mislite, odgovara li ovakav brutalan betonizacijski pristup oblikovanju okoliša dostojanstvu jedne od najljepših zagrebačkih ulica?

KONTAKT

BRZI KONTAKT

+385911850000

PODACI

UDRUGA EKOLOGIJA GRADA

OIB: 59899518967

Ulica kneza Višeslava 13, Zagreb

EMAIL

info@ekologija-grada.hr

www.ekologija-grada.hr